Opublikowano

Historycy z IPN i PAN nagrodzili najlepsze doktoraty i magisteria z historii najnowszej

Historycy z IPN i PAN nagrodzili najlepsze doktoraty i magisteria z historii najnowszej

Historycy z IPN i Instytutu Historii PAN nagrodzili najlepsze prace doktorskie i magisterskie w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na “Najlepszy Debiut Historyczny Roku”. W sumie nadesłano 35 prac naukowych z 18 ośrodków akademickich z całej Polski.

Decyzje jury 10. edycji konkursu – jak podał IPN na swojej stronie internetowej – były jednomyślne. W konkursie brali udział autorzy niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX w., które zostały obronione w okresie od 1 października 2015 r. do 31 października 2016 r. Spośród 35 nadesłanych prac 11 to doktoraty, a pozostałe 24 – prace magisterskie.

W kategorii prac doktorskich jury przyznało dwie równorzędne nagrody drugiego stopnia. Nagrodzone prace to: “Kapelani Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-sowieckiej 1919–1921” autorstwa Michała Ceglarka oraz “Dyplomacja królestwa Norwegii wobec przełomów politycznych w Polsce w latach 1945–1981” Katarzyny Nuckowskiej-Cherek.

W tej samej kategorii przyznano również wyróżnienia dla Haliny Bogusz za pracę “Opieka paliatywna i hospicyjna w Poznaniu w latach 1986-2004”, Radosława Gila za “Służbę oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w ludowym Wojsku Polskim” i Barbary Kasprzyk za pracę “Fabryka a miasto. Rozwój Skarżyska-Kamiennej w latach 1922-1955”.

W kategorii prac magisterskich również nie wyłoniono jednego zwycięzcy. Dwie równorzędne nagrody drugiego stopnia przyznano pracom: “Prasa brytyjska a Polska w przededniu i w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r.” autorstwa Natalii Olszewskiej oraz “Papież Pius XII w propagandzie komunistycznej w Polsce w latach 1945–1958” autorstwa Marcina Sanaka.

Trzy wyróżnienia w kategorii prac magisterskich otrzymali: Zofia Antkiewicz za “Cukier krzepi. Propaganda spożycia cukru w latach 1925-1932”, Konrad Banaś “Władysław Wolski. Meandry kariery komunistycznego działacza 1944-1950” i Łukasz Szkwarek “NSZZ +Solidarność+. Podregion Miastko w latach 1980-1981”.

Prace zostały ocenione przez historyków: Sławomira Cenckiewicza, Jana Drausa, Jerzego Eislera, Marka Kornata, Krzysztofa Kosińskiego, Wojciecha Polaka, Włodzimierza Suleję, Tomasza Szarotę, Tadeusza Wolszę i sekretarza komisji – Pawła Liberę.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN “Przystanek Historia” w Warszawie.

Patron konkursu Władysław Pobóg-Malinowski (1899-1962) był porucznikiem artylerii Wojska Polskiego, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., także historykiem (autorem m.in. trzytomowej syntezy “Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945”), publicystą, działaczem sanacyjnym (od 1931 r. naczelnikiem Wydziału Historyczno-Naukowego w MSZ); po II wojnie światowej przebywał na emigracji.

(PAP)

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)