Opublikowano

Wybór tematu pracy magisterskiej – na co zwrócić uwagę

Praca licencjacka - schemat postępowania

Praca magisterska jest jednym z najważniejszych elementów studiów magisterskich, wymagającym od studenta zaangażowania, wysiłku i głębokiego zrozumienia wybranego tematu. Wybór odpowiedniego tematu ma ogromne znaczenie dla pomyślnego ukończenia studiów oraz osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów. W niniejszym artykule omówimy, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze tematu pracy magisterskiej.

Czytaj dalej Wybór tematu pracy magisterskiej – na co zwrócić uwagę

Opublikowano

Jak zmobilizować siebie do pisania pracy magisterskiej w wakacje?

Praca licencjacka - schemat postępowania

Prace magisterskie często wymagają znacznego nakładu czasu i wysiłku. Niestety, wakacje mogą być kuszącym okresem pełnym rozrywki i relaksu, co utrudnia skoncentrowanie się na pisaniu pracy. Jednak istnieje kilka strategii, które można zastosować, aby zmobilizować się do pisania pracy magisterskiej nawet w okresie wakacyjnym.

Czytaj dalej Jak zmobilizować siebie do pisania pracy magisterskiej w wakacje?

Opublikowano

O czym pamiętać pisząc pracę magisterską?

Praca licencjacka - schemat postępowania

Wszyscy studenci, którzy zdecydowali się na kontynuację nauki na poziomie magisterskim, wiedzą, że przed nimi stoi ważne wyzwanie – napisanie pracy magisterskiej. To jedno z najbardziej wymagających i czasochłonnych zadań, które stawiają przed nami studia. Przygotowanie tej pracy wymaga nie tylko ogromnej ilości pracy i wysiłku, ale także ostrożnego planowania i organizacji. Dlatego chciałbym dzisiaj podzielić się kilkoma istotnymi poradami, o czym warto pamiętać pisząc pracę magisterską.

Czytaj dalej O czym pamiętać pisząc pracę magisterską?

Opublikowano

Jak argumentować w pracy magisterskiej?

Praca licencjacka - schemat postępowania

Praca magisterska wymaga od studenta nie tylko zgłębienia wiedzy na wybrany temat, ale również umiejętności przedstawiania swoich myśli i argumentów w sposób spójny i przekonujący. Konstrukcja logiczna pracy magisterskiej jest kluczowa dla skutecznego przekazywania informacji i przekonywania czytelnika. W tym artykule omówimy kilka ważnych zasad, które pomogą w poprawnym argumentowaniu w pracy magisterskiej.

Czytaj dalej Jak argumentować w pracy magisterskiej?

Opublikowano

Praca magisterska – na co zwracać uwagę podczas pisania?

Praca licencjacka - schemat postępowania

Praca magisterska jest jednym z najważniejszych kroków w karierze naukowej. To wieloetapowy proces, który wymaga od studenta nie tylko gruntownej wiedzy w danej dziedzinie, ale także umiejętności pisarskich i organizacyjnych. W tym artykule omówimy kilka kluczowych punktów, na które warto zwracać uwagę podczas pisania pracy magisterskiej.

Czytaj dalej Praca magisterska – na co zwracać uwagę podczas pisania?

Opublikowano

Czy w pracy magisterskiej jest potrzebny rozdział metodologiczny?

Praca licencjacka - schemat postępowania

Rozdział metodologiczny jest tą częścią pracy naukowej, w której opisuje się metody użyte w badaniach przeprowadzonych w ramach pracy. W przypadku pracy magisterskiej, rozdział metodologiczny jest zwykle jednym z kluczowych rozdziałów, ponieważ opisuje cały proces badawczy i sposób pozyskiwania danych.

Zawartość rozdziału metodologicznego

W rozdziale metodologicznym należy przedstawić informacje na temat użytej metody badań, narzędzia badawcze, techniki analizy danych oraz procedury postępowania. Ważne jest, aby przedstawić uzasadnienie wyboru konkretnych metod oraz omówienie ich zalet i wad.
Czytaj dalej Czy w pracy magisterskiej jest potrzebny rozdział metodologiczny?

Opublikowano

Nagrodzono autorów prac dot. nowoczesnej łączności i sztucznej inteligencji

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Nagrodzono najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie z zakresu sztucznej inteligencji lub nowoczesnych technologii w łączności. Prace te mają potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Młodzi naukowcy zostali nagrodzeni i wyróżnieni przez resort obrony narodowej. Są to absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Morskiej w Gdyni i Politechniki Poznańskiej.

NOWOCZESNA ŁĄCZNOŚĆ i PRACE DOKTORSKIE

Zwycięzcą okazał się dr inż. Krzysztof Malon z Wydziału Elektroniki WAT w Warszawie, autor rozprawy pt. „Efektywne zarządzanie dostępem do widma w radiowych sieciach doraźnych z węzłami kognitywnymi” napisanej pod kierunkiem dr. hab. inż. Jerzego Łopatki. Więcej na ten temat w serwisie Nauka w Polsce – „Inteligentne radio pożyczy sobie nieużywaną częstotliwość”.

Drugą nagrodę otrzymał dr inż. Jarosław Wojtuń z Wydziału Elektroniki WAT za rozprawę doktorską pt. „Efektywne metody skrytej synchronizacji akustycznych kanałów steganograficznych” napisaną pod kierunkiem płk. dr. hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego.

Dr inż. Paweł Skokowski z Wydziału Elektroniki WAT zajął trzecie miejsce. Promotorem jego rozprawy pt. „Efektywna metoda budowy świadomości sytuacji elektromagnetycznej w radiowych sieciach doraźnych z węzłami kognitywnymi” jest dr hab. inż. Jerzy Łopatka. Więcej na ten temat w serwisie Nauka w Polsce – „Nagroda ABB za wkład w budowę inteligentnego radia”.

SZTUCZNA INTELIGENCJA I PRACE MAGISTERSKIE

Najlepszą pracę magisterską z zakresu sztucznej inteligencji napisał Łukasz Tymoszuk ze Szkoły Doktorskiej WAT pod kierunkiem naukowym płk. dr. inż. Rafała Kasprzyka z Wydziału Cybernetyki. Tematem nagrodzonej pracy jest „Antagonistyczne uczenie maszynowe jako zapowiedź wojen na algorytmy”. Więcej na ten temat w serwisie Nauka w Polsce – „Wojny na algorytmy – nowe wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa”.

Drugą nagrodę w tej kategorii odebrał Szymon Stryczek z Instytutu Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za pracę magisterską pt. „Wykrywanie zagrożeń internetowych oparte na analizie ruchu sieciowego” napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Marka Natkańca.

Trzecie miejsce przyznano Mateuszowi Mikulskiemu z WAT. Pracę magisterską pt. „Dwuczynnikowe: biometryczne i behawioralne, uwierzytelnianie klienta serwisu webowego poprzez weryfikację twarzy i jej mimiki z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych” laureat napisał pod kierunkiem płk. dr. hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego.

Wyróżnienie otrzymał Kamil Kanclerz z Politechniki Wrocławskiej za pracę magisterską pt. „Metody analizy emocji w tekstach” napisaną pod kierunkiem dr. inż. Jana Koconia.

ŁĄCZNOŚĆ i PRACE MAGISTERSKIE

W kategorii drugiej, za najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu nowoczesnych technologii w łączności, zwyciężył Cezary Adamczyk z Politechniki Wrocławskiej za pracę magisterską pt. „Algorytm sterowania ruchem w sieciach komórkowych opartych na architekturze OpenRAN” napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Adriana Kliksa.

Drugie miejsce zajął Maciej Kowalski z Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT za pracę magisterską pt. „Projekt koncepcyjny sterownika Wi-Fi systemu pomiarowego dla platformy bezzałogowej”. Promotorem pracy jest dr inż. Zdzisław Rochala.

Kolejne miejsce przypadło Karolowi Olszewskiemu z Akademii Morskiej w Gdyni, autorowi pracy pt. „Analiza i ocena roli radiokomunikacji morskiej w projekcie morskiej żeglugi autonomicznej” napisanej pod kierunkiem dr. inż. Karola Korcza.

Krystian Piwowarczyk z Politechniki Poznańskiej został wyróżniony za pracę magisterską pt. „Szyfrowanie homomorficzne” napisaną pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Koszajdy.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

kol/ zan/

Opublikowano

Poznań/ Ruszył konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Do 15 listopada potrwa przyjmowanie zgłoszeń w 17. edycji konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie. W konkursie można zgłaszać prace, które w latach 2019-2020 zostały obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych.

Jak poinformował poznański magistrat, w rozpoczętej właśnie 17. edycji konkursu, zgłoszeń dokonywać można indywidualnie, lub przez rektora uczelni.

“Konkurs dotyczy prac magisterskich i doktorskich, które w latach 2019-2020 zostały obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych. Warunkiem jest, aby dotyczyły one dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz stolicy Wielkopolski, a także promować osiągnięcia poznańskiego ośrodka akademickiego” – poinformował Urząd Miasta Poznania.

W kategorii prac doktorskich przyznane zostaną trzy równorzędne nagrody w wysokości 8 tys. zł, zaś w kategorii prac magisterskich – trzy nagrody w wysokości 4 tys. zł.

Magistrat poinformował, że wniosek upoważniający do udziału w konkursie należy złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, lub przesłać na adres korespondencyjny Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP. Trzeba także dostarczyć elektroniczną wersję wniosku na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl.

Pozostałe wymagane dokumenty – jak streszczenie i pełen tekst pracy, dwie opinie oraz ewentualne publikacje – należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl.

PAP – Nauka w Polsce, Anna Jowsa

ajw/ robs/

Opublikowano

Student zdalnie obronił pracę magisterską w Akademii WSB

Student Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej obronił we wtorek pracę magisterską siedząc w domu przy komputerze, łącząc się z komisją za pomocą systemu wideokonferencji. To pierwsza wideo-obrona w historii tej niepublicznej uczelni.

Pan Piotr – dotąd student kierunku zarządzanie – uzyskał ocenę bardzo dobrą. Były brawa i gratulacje.

“Panu zależało na czasie, a uczelnia wyszła temu oczekiwaniu naprzeciw. Świat musi iść dalej w tych szalonych czasach” – powiedziała PAP rzeczniczka Akademii WSB dr Paulina Polko.

“Wszystko przebiegło sprawnie i bez problemów, promotor i recenzent również łączyli się przez system wideokonferencji, w sali egzaminacyjnej była tylko pani przewodnicząca komisji, która sporządziła protokół w tradycyjnej, papierowej formie. Pan magister otrzyma dyplom również w wersji elektronicznej. Nie wiemy jeszcze, jak będzie z rozdaniem tradycyjnych dyplomów – to zawsze odbywało się u nas podczas gali” – dodała.

Jak wyjaśniła dr Polko, wśród studentów przeprowadzono rozeznanie, czy są zainteresowani taką formą obrony i część wyraziła taką ochotę. “Nie dla każdego jest ona komfortowa, ale przepisy tego nie zabraniają. Nie ma też zagrożenia, że zdobyty w ten sposób tytuł zostanie zakwestionowany – obrona została zarejestrowana, a zasiadający w komisji cały czas widzą osobę broniącą pracy” – podkreśliła.

Władze dąbrowskiej uczelni rozważają również przeprowadzenie w ten sposób obrony pracy doktorskiej. Taka sytuacja stawia inne wymagania, bo zgodnie z tradycją akademicką to wydarzenie otwarte, na które może przyjść każdy i zadać pytanie osobie ubiegającej się o tytuł doktora.

Po zawieszeniu zajęć w tradycyjnej formie na polskich uczelniach w związku z zagrożeniem koronawirusem, w miniony weekend w Akademii WSB odbyło się zdalnie 47 wykładów – zgodnie ze zwykłym planem, a uczestniczyło w nich poprzez specjalną platformę 1200 studentów. “To dla nas ogromna satysfakcja, choć oczywiście brakuje trochę tej atmosfery auli” – przyznała dr Polko.

PAP – Nauka w Polsce, Anna Gumułka

Opublikowano

Szef MSZ wręczył nagrody za najlepsze prace magisterskie

Szef MSZ Jacek Czaputowicz wręczył nagrody za najlepsze prace magisterskie na temat współczesnych stosunków międzynarodowych. W 31. edycji konkursu nagrodzono trzy z 17 zgłoszonych prac. Minister zachęcał do kontynuacji pracy naukowej i do pracy w dyplomacji.

Nagrodę pierwszego stopnia zdobyła Monika de Silva. Jest autorką pracy poświęconej ochronie wolności religijnych w konfliktach zbrojnych. Napisała ją na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Brzozowskiego.

Nagrodą drugiego stopnia uhonorowano Iwo Gurdka z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę “Kierunki polskiej polityki zagranicznej w informacjach MSZ w latach 1990-2019”, napisaną pod kierunkiem zmarłego w grudniu prof. Michała Chorośnickiego.

Wyróżnienie otrzymała Justyna Białous za pracę “Stałe przedstawicielstwa państw przy organizacjach międzynarodowych jako przykład dyplomacji wielostronnej z perspektywy Polski:, napisaną na Uniwersytecie w Białymstoku pod kierunkiem prof. Macieja Perkowskiego.

“Cieszę się, że wpłynęło 17 prac z różnych ośrodków akademickich; to ważne, że wiedza i nauka o stosunkach międzynarodowych, prawie międzynarodowym cieszy się zainteresowaniem” – powiedział Czaputowicz podczas uroczystości w gmachu MSZ.

Zwrócił uwagę na zbieżność tematów w tegorocznej edycji konkursu z tym, co się dzieje w polityce zagranicznej. Przypomniał, że Polska, kończąca w tym roku dwuletni okres niestałego członkostwa w RB ONZ, zaproponowała na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ ustanowienie międzynarodowego dnia pamięci o osobach represjonowanych z powodów religijnych. “Praca nagrodzona dzisiaj dotyczy zapewnienia wolnościreligijnych w konfliktach zbrojnych, ta zbieżność jest wiele mówiąca” – dodał.

Nawiązując do drugiej z nagrodzonych prac, analizującej expose ministrów spraw zagranicznych, zwrócił uwagę na nowatorskie podejście autora. Wyraził też przekonanie, że należy pogłębiać wiedzę o dyplomacji wielostronnej i roli przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych.

Życzył nagrodzonym kontynuacji zainteresowań, choć – jak przyznał – Akademia Dyplomatyczna zaproponowała mu, by zachęcał wyróżnionych do wstąpienia w jej progi. “Rozumiem, że kwestie naukowe to jedna ścieżka, bardzo ważna, jest też ścieżka praktyczna, wówczas zachęcamy do dyplomacji, a niektórym udaje się te ścieżki połączyć” – powiedział.

Konkurs jest organizowany corocznie od grudnia 1989 roku. Jego celem jest rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, w szczególności zagadnieniami z zakresu polskiej polityki zagranicznej.(PAP)

autor: Jakub Borowski