Kwestionariusz ankiety: Opinie na temat festiwalu Audioriver

59,00 

  • Format: .docx, .pdf
  • Ilość stron: 9
  • Ilość pytań właściwych w ankiecie: 28 (w tym 6 pytań tabelarycznych)
  • Części składowe: list wprowadzający, część właściwa (pytania ankiety), metryczka
  • Wysyłka: natychmiast po opłaceniu

Opis

Kwestionariusz ankiety to narzędzie używane w badaniach społecznych, naukowych, marketingowych i innych dziedzinach wiedzy do zebrania danych od respondentów poprzez zadanie im ustalonych pytań. Ankieta składa się z serii pytań, które respondent odpowiada w sposób pisemny. Pytania mogą być otwarte (pozwalające na swobodną odpowiedź) lub zamknięte (wymagające wyboru ze wskazanych odpowiedzi). Kwestionariusz ankiety może być używany do zbierania różnego rodzaju informacji, takich jak opinie, preferencje, nawyki konsumenckie, demograficzne dane osobowe itp. Ważne jest, aby kwestionariusz był skonstruowany w sposób jasny i obiektywny, aby zapewnić wiarygodność zebranych danych.

Zapoznaj się przykładem gotowego i kompletnego kwestionariusza ankiety pt. “Opinie na temat festiwalu Audioriver”. Składa się on z trzech części:

1. List wprowadzający
List wprowadzający jest konstruowany po to, aby wyjaśnić respondentom cel badania i zachęcić ich do udzielania odpowiedzi. Spełnia ważną funkcję przekonania respondenta do udzielenia prawdziwych odpowiedzi.

2. Część właściwa
Jest to zbiór pytań w ankiecie, na które badacz chce uzyskać odpowiedź.

3. Pytania metryczkowe
Zestaw pytań dotyczących cech społeczno-demograficznych respondenta.

Charakterystyka kwestionariusza:

  • Format: .docx, .pdf
  • Ilość stron: 9
  • Ilość pytań właściwych w ankiecie: 28 (w tym 6 pytań tabelarycznych)
  • Części składowe: list wprowadzający, część właściwa (pytania ankiety), metryczka
  • Wysyłka: natychmiast po opłaceniu