Opublikowano

Wieczorek: od 2004 r. z programu Erasmus skorzystało ponad 266 tys. polskich studentów

Praca licencjacka - schemat postępowania

Od 2004 r. z programu Erasmus skorzystało ponad 266 tys. polskich studentów, zaś do Polski przyjechało 208 tys. studentów z zagranicy – poinformował minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek podsumowując program Erasmus na 20-lecie Polski w Unii Europejskiej.

Wymiana studencka w ramach unijnego programu Erasmus oraz jego następcy, czyli programu Erasmus+, jest organizowana w Europie od ponad 30 lat. Komisja Europejska uruchomiła go 15 czerwca 1987 roku. Polacy na zagraniczne studia w ramach Erasmusa wyjeżdżają od 1998 r.

W czwartek na konferencji prasowej minister nauki Dariusz Wieczorek poinformował, że od 2004 r., czyli od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, z wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus skorzystało ponad 266 tys. polskich studentów. Zaznaczył, że dzięki temu mogli zdobywać nowe doświadczenie i umiejętności, które dziś wykorzystują w swojej pracy zawodowej.

Podał, że najczęściej wybieranymi krajami, do których wyjeżdżają polscy studenci są: Hiszpania (wyjechało tam 43 tys. osób), Niemcy (39 tys.) i Włochy (27 tys.). Wysoko wśród wyborów polskich studentów są też Portugalia (22 tys.) i Francja (21 tys.).

Z kolei do Polski w tym samym czasie z innych krajów w ramach programu Erasmus przyjechało 208 tys. studentów, największą grupę wśród nich stanowią Hiszpanie (49 tys.), Turcy (47 tys.) i Francuzi (20 tys.).

“Cieszy to, że nie tylko młodzież polska wyjeżdża za granicę, ale że również młodzież z zagranicy przyjeżdża do Polski” – powiedział minister. Dodał, że bardzo cieszy go także to, że gdy odwiedza różne ośrodki akademickie i rozmawia ze studentami słyszy, że są oni bardzo zadowoleni z pobytu w Polsce i często jest tak, że myślą o tym, czy by w Polsce nie zostać.

“Bardzo nam zależy na tym, by wymiana studencka bardzo dynamicznie się rozwijała” – podkreślił Wieczorek. Zauważył, że oprócz możliwości nauki w innym kraju, na innej uczelni wymiana daje studentom możliwość poznawania Europy i świata, zwiedzania, nawiązywania nowych kontaktów, a także usamodzielnienia się. “Zależy nam na tym, by spośród 1,3 mln polskich studentów jak najwięcej mogło wyjeżdżać za granicę, odbywać praktyki, przynajmniej semestr spędzić w innym środowisku” – powiedział.

Mirosław Marczewski, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni funkcję polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ powiedział, że decyzją ministra nauki zostały zmienione finansowe zasady programu na korzyść studentów i poza stawkami ryczałtowymi dotyczącymi pobytu za granicą został wprowadzony dodatkowy element polegający na wsparciu ich podróży na miejsce, w którym będą studiować.

Marczewski przypomniał, że Erasmus+ to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych, obejmuje pięć sektorów w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Te sektory to szkolnictwo wyższe, edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe, edukacja dorosłych i wolontariat.

W sektorze “Szkolnictwo wyższe” mogą uczestniczyć szkoły wyższe, ich studenci i pracownicy, a w niektórych działaniach również inne organizacje współpracujące z uczelniami. Uczelnie mogą prowadzić wymianę studentów i pracowników oraz koordynować międzynarodowe projekty lub brać w nich udział. Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach. Pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych. Ponadto studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczyć w projektach międzynarodowych.

W sektorze “Edukacja szkolna” programu Erasmus+ uczestnikami działań projektowych mogą być m.in. uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkół i innych instytucji, których działalność jest związana z edukacją szkolną, oraz kadra zarządzająca placówek oświatowych. O dofinansowanie projektów mogą starać się publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także samorządy, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki, domy kultury.

Uczestnikami projektów realizowanych w sektorze “Kształcenie i szkolenia zawodowe” programu Erasmus+ mogą być uczniowie i absolwenci szkół branżowych i technicznych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, kadra zarządzająca placówek oświatowych oraz trenerzy i szkoleniowcy.

W sektorze “Edukacja dorosłych” programu Erasmus+ o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje działające w obszarze formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych o charakterze niezawodowym, takie jak np.: organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe i otwarte, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej, szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, urzędy pracy, władze lokalne.

O dofinansowanie projektów w sektorze “Młodzież” mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe oraz organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, działające na rzecz młodzieży lub osób pracujących z młodzieżą, wykorzystujące pozaformalne metody edukacji.(PAP)

Nauka w Polsce, Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ bar/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)