Praca licencjacka: Stymulowanie aktywności twórczej w obszarze edukacji plastycznej za pomocą podręcznika szkolnego dla klas początkowych

199,00 

  • Format: .docx, .pdf
  • Ilość stron: 77
  • Przypisy i bibliografia: tak
  • Ilość pozycji w bibliografii: 79
  • Wysyłka: natychmiast
Kategoria: Tag:

Opis

Spis treści

Wstęp 3
1. Edukacja plastyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym 5
1.1. Znaczenie aktywności twórczej dla rozwoju dziecka 5
1.1.1. Pojęcie aktywności, jej rodzaje i uwarunkowania 5
1.1.2. Istota i mechanizmy procesu twórczego 9
1.2. Fazy i etapy rozwoju twórczości plastycznej dzieci 12
1.3. Edukacja plastyczna jako obszar stymulowania aktywności twórczej 16
2. Podręcznik szkolny – środek kształtowania twórczości plastycznej dziecka 24
2.1. Funkcje podręcznika i definicja pojęcia 24
2.2. Stymulowanie aktywności twórczej uczniów za pomocą podręcznika w świetle literatury i dotychczasowych badań naukowych 29
3. Metodologia badań własnych 35
3.1. Przedmiot i cel badań 35
3.2. Problemy badawcze 36
3.3. Metoda i technika badań 38
3.4. Charakterystyka podręcznika 39
4. Analiza treści podręcznika szkolnego do klasy I szkoły podstawowej w zakresie stymulowania aktywności twórczej dzieci w obszarze edukacji plastycznej 47
4.1. Podręcznik Nasz Elementarz w świetle wymagań podstawy programowej 47
4.2. Analiza ilościowa i jakościowa treści i zadań stymulujących aktywność twórczą 54
4.3. Znaczenie poradnika dla nauczyciela klas pierwszych dla kształtowania aktywności twórczej uczniów 60
Wnioski i podsumowanie 66
Bibliografia 70
Spis tabel i rysunków 75
Streszczenie 76

Charakterystyka pliku

  • Format: .docx, .pdf
  • Ilość stron: 77
  • Przypisy i bibliografia: tak
  • Ilość pozycji w bibliografii: 79
  • Wysyłka: natychmiast