Opublikowano Jeden komentarz

Oświadczenie samodzielności

W pracy magisterskiej powinno znaleźć się oświadczenie samodzielności, napisane przez jej autora. Warto o tym pamiętać przed złożeniem pracy dyplomowej.

Oświadczenie samodzielności

Oświadczenie samodzielności dołączane jest do pracy magisterskiej przez jej autora. Wzór oświadczenia różni się w zależności od uczelni, dlatego warto pobrać go we właściwym dziekanacie. Bywa, że wymagany jest także podpis promotora.

Oświadczenie zamieszcza się na końcu pracy – jako osobną stronę lub jest naklejane na tylną okładkę (po wewnętrznej stronie).

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że pracę magisterską pt. [tytuł pracy] przedłożoną Komisji Egzaminacyjnej [nazwa jednostki organizacyjnej i nazwa uczelni], przygotowałem/am samodzielnie, korzystając jedynie z pomocy merytorycznej promotora [imię i nazwisko promotora].

Wszystkie wykorzystane przeze mnie źródła, w tym fragmenty prac i ustalenia innych osób, zostały odpowiednio zaznaczone, z zachowaniem praw autorskich oraz wydawniczych.

Oświadczam ponadto, że niniejsza praca nie została przedstawiona do oceny w innej procedurze egzaminacyjnej ani nie była publikowana oraz że zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 272 kodeksu karnego.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby niniejsze oświadczenie okazało się niezgodne z prawdą, decyzja o wydaniu mi dyplomu może zostać cofnięta.

Podpis studenta
………………….

Miejscowość, dn. ………….

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)


1 komentarz do “Oświadczenie samodzielności

 1. Na stronie podano: “Oświadczenie zamieszcza się na końcu pracy – jako osobną stronę…”
  Jest to kwestią jedynie pewnej konwencji. Moim zdaniem rozsądniejszym rozwiązaniem byłoby:

  po pierwsze, umieszczenie oświadczenia o samodzielności bezpośrednio po tytulacji, a przed spisem treści. Wtedy oczywiście nasza deklaracja nie jest ujęta w spisie treści;

  ewentualnie, zamieszczenie oświadczenia bezpośrednio po spisie treści, a przed wykazem skrótów/wstępem. Oczywiście ujęte w spisie treści.

  Proszę, aby osoby “znające się na rzeczy” odniosły się do pierwszej zaproponowanej przeze mnie propozycji.

  Według mnie umieszczenie oświadczenia o samodzielności bezpośrednio po tytulacji, a przed spisem treści odda jego ważki charakter (proszę nie łączyć z literaturą, która z innych przyczyn jest zawsze na końcu!). Oświadczenie jest typowym elementem pracy magisterskiej, słusznie wymaganym od studentów, aczkolwiek nie stanowi o merytorycznej zawartości pracy. Umieszczenie oświadczenia w proponowanym miejscu uważam za dobry kompromis (nazwijmy to…) redaktorsko-formalny.

  Proszę o opinie!

Możliwość komentowania została wyłączona.