Opublikowano

Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Termin:
10 października 2014 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
informatyka;

Organizator:
Dolnośląski Oddział PTI we Wrocławiu.

Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza XXXI Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Celem konkursu jest: podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki, wymiana i porównanie doświadczeń i osiągnięć poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich, propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz zadzierzgnięcie więzi pomiędzy dyplomantami a Towarzystwem

Uczestnictwo

W konkursie mogą brać udział dyplomanci studiujący na wyższych uczelniach w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki oraz którzy złożyli i obronili te prace w terminie określonym przez regulamin studiów danej uczelni.

Tematyka

W konkursie mogą wziąć udział prace magisterskie z informatyki.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 10 października 2014 r.

Nagrody

Przyznawane są nagrody:

  • I nagroda 5 000 zł;
  • II nagroda 4 000 zł;
  • III nagroda 3 500 zł;
  • trzy wyróżnienia po 2 500 zł.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Oddział PTI we Wrocławiu.

Zgłoszenie

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Ankieta autora

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)