Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Termin:
30 września 2014 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
bezpieczeństwo wewnętrzne państwa;

Organizator:
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Uczestnictwo

Do konkursu można zgłosić własną pracę licencjacką lub magisterską napisaną w języku polskim i obronioną na oceną bardzo dobrą w roku akademickim 2013/2014.

Tematyka

Obszary tematyczne konkursu:

  • służby specjalne II RP,
  • rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych,
  • konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych,
  • bezpieczeństwo Polski w XXI wieku – zagrożenia i wyzwania przez pryzmat zadań ustawowych służb specjalnych,
  • służby specjalne państw NATO , UE i krajów sąsiedzkich RP współdziałanie i historia,
  • obraz służb specjalnych w mediach – stereotypy i uprzedzenia,
  • służby specjalne w literaturze, sztuce i w filmie.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 30 września 2014 r.

Nagrody

Nagrody:

  1. nagroda finansowa – 3000 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,
  2. nagroda finansowa – 2500 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,
  3. nagroda finansowa – 2000 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,

Wyróżnienia: nagroda rzeczowa, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zgłoszenie

Formularz zgłoszeniowy: www.abw.gov.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)