Opublikowano

Konkurs na pracę magisterską wykorzystującą wyniki badań edukacyjnych

Termin:
17 listopada 2014 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
edukacja (np. wczesna edukacja i opieka, finansowanie oświaty, ekonomia edukacji oraz szkolnictwa wyższego i uczenia się dorosłych);

Organizator:
Instytut Badań Edukacyjnych.

Konkurs na pracę magisterską wykorzystującą wyniki badań edukacyjnych

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Instytut Badań Edukacyjnych ogłosił konkurs na pracę magisterską wykorzystującą wyniki badań edukacyjnych.

Uczestnictwo

W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci różnych kierunków studiów, dowolnych uczelni wyższych, którzy obronili swe prace magisterskie na uczelniach na terenie Polski w okresie od 31 października 2013 r. do 31 października 2014 r.

Uwaga: zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać nie tylko ich autorzy, ale także za zgodą autora instytucje i promotorzy.

Tematyka

Tematem pracy konkursowej może być dowolne zagadnienie związane z dziedziną edukacji, np. wczesnej edukacji i opieki, finansowania oświaty, ekonomii edukacji oraz szkolnictwa wyższego i uczenia się dorosłych.

Można zgłosić pracę magisterską, która dostarcza nowej wiedzy, ważnej z punktu widzenia praktyki i polityki edukacyjnej. Praca magisterska musi zawierać poprawne metodologicznie wnioski a podstawą analiz powinny być wyniki z badań lub dane dostępnie publicznie.

Dodatkowym atutem będzie odniesienie do zmian, jakie zachodziły w edukacji od 1999 r. w związku z obchodzonym w 2014 roku 25-leciem przemian ustrojowych w Polsce, które miały wpływ również na edukację.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 17 listopada 2014 r.. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 stycznia 2015 r.

Nagrody

W konkursie nagrodzona może zostać jedna, dwie lub trzy prace, w zależności od decyzji Jury. Wartość nagród pieniężnych (brutto): I nagroda – 3 000 zł, II nagroda – 2 000 zł, III nagroda – 1 000 zł.

Wręczenie nagród – do 27 lutego 2015 r.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych.

Konkurs na pracę magisterską wykorzystującą wyniki badań edukacyjnych

Zgłoszenie

Formularz zgłoszeniowy
Ogłoszenie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)