Opublikowano

Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego: młodzi Polacy coraz później wchodzą w dorosłość

Praca licencjacka - schemat postępowania

Młodzi Polacy coraz później wchodzą w dorosłość. W 2022 r. z rodzicami mieszkało 51 proc. osób w wieku 25-34 lata, podczas gdy w 2015 r. było to 36,4 proc. Ponadto od 1993 r. do 2020 r. średni wiek zawarcia pierwszego małżeństwa wzrósł o 5 lat – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego pod tytułem “Odroczona dorosłość?” wynika, że młodzi Polacy coraz później opuszczają dom rodzinny.

W 2022 r. 51 proc. młodych Polaków w wieku 25-34 lata mieszkało z rodzicami i nie miało własnej rodziny. To wysoki wynik na tle pozostałych państw Unii Europejskiej – tam średnia wyniosła 30,3 proc.

Autorzy raportu zaznaczyli również, że 77,7 proc. młodych Polaków mieszkających wraz z rodzicami stanowią osoby pracujące na pełen etat.

Ich zdaniem sytuację tę częściowo tłumaczy brak możliwości zakupu własnego mieszkania. Z drugiej strony podkreślili, że porównanie wzrostu cen nieruchomości ze wzrostem wynagrodzeń wskazuje, że możliwości sfinansowania zakupu mieszkania poprzez dochód osób młodych nie uległy istotnej zmianie od 2006 r.

Jako drugą przyczynę autorzy raportu wskazali na fakt, że znaczna część z nich kształci się na uczelniach. Ogółem w 2022 r. 50 proc. osób w wieku 20-24 lata studiowało, z czego 36 proc. studiowało nie wykonując jednocześnie pracy zawodowej.

Według autorów badania, w 2022 r. zaledwie 14 proc. osób w wieku 20-24 lat kształciło się i pracowało jednocześnie – jest to wynik poniżej średniej UE wynoszącej 22 proc. i jeden z najniższych wyników w całej wspólnocie.

Z raportu wynika również, że młodzi Polacy nie są skłonni do zmiany miejsca zamieszkania oraz dalekich dojazdów ze względu na pracę.

W 2016 r. wśród bezrobotnych w wieku 20-34 lata 60 proc. deklarowało, że nie zmieniłoby miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy. Ponadto, w 2016 r. 81 proc. młodych ludzi w Polsce nie dojeżdżało do pracy lub nie było skłonnych do dojazdu dłuższego niż godzina w jedną stronę między domem a miejscem pracy. Było to powyżej średniej dla UE, która wynosiła 73,6 proc.

Autorzy badania wskazali również, że młodzi Polacy coraz później wchodzą w związki małżeńskie i rodzą pierwsze dzieci.

Z raportu wynika, że od 1993 r. do 2020 r. zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn średni wiek zawarcia pierwszego małżeństwa w Polsce wzrósł o blisko 5 lat. W przypadku mężczyzn średni wiek zawarcia pierwszego związku małżeńskiego wynosi 30,2 lata, a w przypadku kobiet – 27 lat.

Równocześnie kobiety rodzą swoje pierwsze dziecko w coraz późniejszym wieku. Od 1995 r. średni wiek kobiet w Polsce w momencie narodzin pierwszego dziecka wzrósł o 4,4 lata – z 23 lat w 1995 r. do 28 lat w 2021 r.

Jak stwierdzili autorzy raportu istotną zmianą, która zachodzi w ostatnich trzydziestu latach jest proces deinstytucjonalizacji rodziny.

W ciągu trzech dekad, między 1990 r. a 2021 r., odsetek dzieci przychodzących na świat poza małżeństwem wzrósł o 20,5 pkt. proc. Obecnie w Polsce co czwarte dziecko rodzi się poza małżeństwem.(PAP)

Iwona Żurek

iżu/ mark/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)