Opublikowano

Szef MSZ wręczył nagrody za najlepsze prace magisterskie

Szef MSZ Jacek Czaputowicz wręczył nagrody za najlepsze prace magisterskie na temat współczesnych stosunków międzynarodowych. W 31. edycji konkursu nagrodzono trzy z 17 zgłoszonych prac. Minister zachęcał do kontynuacji pracy naukowej i do pracy w dyplomacji.

Nagrodę pierwszego stopnia zdobyła Monika de Silva. Jest autorką pracy poświęconej ochronie wolności religijnych w konfliktach zbrojnych. Napisała ją na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Brzozowskiego.

Nagrodą drugiego stopnia uhonorowano Iwo Gurdka z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę “Kierunki polskiej polityki zagranicznej w informacjach MSZ w latach 1990-2019”, napisaną pod kierunkiem zmarłego w grudniu prof. Michała Chorośnickiego.

Wyróżnienie otrzymała Justyna Białous za pracę “Stałe przedstawicielstwa państw przy organizacjach międzynarodowych jako przykład dyplomacji wielostronnej z perspektywy Polski:, napisaną na Uniwersytecie w Białymstoku pod kierunkiem prof. Macieja Perkowskiego.

“Cieszę się, że wpłynęło 17 prac z różnych ośrodków akademickich; to ważne, że wiedza i nauka o stosunkach międzynarodowych, prawie międzynarodowym cieszy się zainteresowaniem” – powiedział Czaputowicz podczas uroczystości w gmachu MSZ.

Zwrócił uwagę na zbieżność tematów w tegorocznej edycji konkursu z tym, co się dzieje w polityce zagranicznej. Przypomniał, że Polska, kończąca w tym roku dwuletni okres niestałego członkostwa w RB ONZ, zaproponowała na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ ustanowienie międzynarodowego dnia pamięci o osobach represjonowanych z powodów religijnych. “Praca nagrodzona dzisiaj dotyczy zapewnienia wolnościreligijnych w konfliktach zbrojnych, ta zbieżność jest wiele mówiąca” – dodał.

Nawiązując do drugiej z nagrodzonych prac, analizującej expose ministrów spraw zagranicznych, zwrócił uwagę na nowatorskie podejście autora. Wyraził też przekonanie, że należy pogłębiać wiedzę o dyplomacji wielostronnej i roli przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych.

Życzył nagrodzonym kontynuacji zainteresowań, choć – jak przyznał – Akademia Dyplomatyczna zaproponowała mu, by zachęcał wyróżnionych do wstąpienia w jej progi. “Rozumiem, że kwestie naukowe to jedna ścieżka, bardzo ważna, jest też ścieżka praktyczna, wówczas zachęcamy do dyplomacji, a niektórym udaje się te ścieżki połączyć” – powiedział.

Konkurs jest organizowany corocznie od grudnia 1989 roku. Jego celem jest rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, w szczególności zagadnieniami z zakresu polskiej polityki zagranicznej.(PAP)

autor: Jakub Borowski

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)