Opublikowano

Rusza pilotażowy program stypendialny dla przyszłych lekarzy

Studenci kierunku lekarskiego V i VI roku mogą ubiegać się o wsparcie w ramach pilotażowego programu stypendialnego samorządu Mazowsza. Nabór wniosków właśnie się rozpoczął i potrwa do 3 września br. “Zależy nam, aby zapewnić przyszłym lekarzom dobry start zawodowy” – powiedział marszałek Adam Struzik.

Stypendia po raz pierwszy będą przyznawane w roku akademickim 2021/2022. Przez dziewięć miesięcy młodzi medycy będą otrzymywać 2 tys. zł wsparcia. Do programu włączyły się mazowieckie szpitale m.in. w Warszawie, Dziekanowie Leśnym, Ostrołęce, Ciechanowie, Gostyninie, Pruszkowie, Radomiu i Garwolinie.

“Zależy nam, aby zapewnić przyszłym lekarzom dobry start zawodowy” – podkreślił marszałek Adam Struzik. “Pomożemy im nie tylko finansowo, ale też w przyszłości zapewnimy dobre warunki do doskonalenia umiejętności pod okiem specjalistów z wojewódzkich szpitali” – zaznaczył. “Na realizację programu w latach 2021-2023 przeznaczymy 6,6 mln zł” – dodał Struzik.

Jak wskazała z kolei członek zarządu województwa Elżbieta Lanc, sytuacja kadrowa w szpitalach jest trudna, a szansą na jej poprawę jest stypendium dla lekarzy. “Wyzwaniem dla placówek medycznych jest nie tylko epidemia, ale też choroby cywilizacyjne i starzejące się społeczeństwo. Aby temu podołać, niezbędni są ludzie, a niestety w wielu szpitalach brakuje lekarzy i pielęgniarek. Mamy nadzieję, że nasze stypendia zachęcą studentów do podjęcia pracy właśnie w marszałkowskich szpitalach” – podkreśliła.

“Nasz program przyniesie korzyści wielu stronom – studentom, szpitalom, ale przede wszystkim pacjentom. Finansowe wsparcie młodych lekarzy, poprawa sytuacji kadrowej w szpitalach oraz lepsza dostępność usług medycznych – to kilka z nich” – dodał przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Krzysztof Strzałkowski.

O stypendium mogą ubiegać się studenci V i VI roku kierunku lekarskiego z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów. Studenci będą musieli wykazać się średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4.2 (za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku) i zobowiązać się – po zakończeniu stażu podyplomowego – do podjęcia pracy w wojewódzkim podmiocie leczniczym w ramach co najmniej jednej z wybranych specjalizacji deficytowych – psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatrii, rehabilitacji medycznej, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, chorób zakaźnych, radiologii i diagnostyki obrazowej, ginekologii, neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii, onkologii, kardiologii, neonatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, pulmonologii lub laryngologii/otolaryngologii.

Wniosek o stypendium wraz z załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie albo w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu pocztą elektroniczną na adres stypendiadlamedykow@mazovia.pl.

Regulamin wraz z załącznikami oraz ogłoszenie naboru wniosków dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022 dostępne są na stronie www.mazovia.pl w zakładce Zdrowie i polityka społeczna/Stypendia dla medyków.

Szczegółowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 22 59 79 919 lub 22 59 79 913 lub adresem e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl (PAP)

Autor: Daria Kania

dka/ mark/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)