Opublikowano

Na czym polegają studia na kierunku ochrona środowiska?

Na czym polegają studia na kierunku ochrona środowiska?

Zastanawiasz się nad wyborem kierunku studiów? Interesujesz się ekologią, odnawialnymi źródłami energii oraz rozważną eksploatacją środowiska? Jeśli tak, kierunek ochrona środowiska może być dla Ciebie idealną propozycją. Sprawdź, czego nauczysz się na tych studiach.

Ochrona środowiska, czyli co?

Jest to kierunek, który z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Nic w tym dziwnego, ponieważ kwestie ekologiczne są dla nas coraz ważniejsze, a OZE stanowi jeden z podstawowych filarów energetycznych przyszłości. W obliczu stojących przed nami zmian konieczne jest więc wykształcenie specjalistów, którzy doskonale rozumieją ich problematykę i umiejętnie nimi pokierują. Właśnie taki jest cel studiów na kierunku ochrona środowiska – kształcenie osób świadomych tego, jak ważne jest nasze środowisko naturalne, w jaki sposób możemy je eksploatować oraz o nie dbać.

Jak wygląda nauka na tym kierunku?

Ochrona środowiska to kierunek dostępny zarówno na studiach I, jak i II stopnia. Pierwsze z nich trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera, natomiast drugie 1,5 roku, a absolwent zyskuje stopień naukowy magistra inżyniera. W toku nauki studenci poznają wiele zagadnień dotyczących m.in.:

 • Ochrony środowiska (wód, gleby oraz powietrza)
 • Gospodarowania surowcami naturalnymi
 • Wykorzystywania OZE
 • Utylizacji odpadów
 • Planowania i projektowania rozwiązań zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska
 • Współpracy z innymi organami
 • Pozyskiwania środków na finansowanie działalności związanej z ochroną środowiska itp.

Są to studia o praktycznym profilu kształcenia, co oznacza, że oprócz zajęć teokratycznych, studenci uczą się również w terenie. Pozwala im to od środka poznać specyfikę przyszłej pracy.

Gdzie warto studiować ochronę środowiska?

Kierunek ten obecnie można znaleźć na wielu uczelniach, zarówno państwowych jak i prywatnych. Warto jednak wybrać tę, która cieszy się największą renomą oraz pozytywnymi opiniami studentów i absolwentów. W Warszawie do tego grona należy m.in. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania. Oferuje ona studia na kierunku ochrona środowiska I i II stopnia w trybie dziennym oraz weekendowym. Dużą zaletą uczelni jest fakt, że studenci mogą wybrać język wykładowy – polski lub angielski. Konieczny jest również wybór specjalności. Na studiach I stopnia są to:

 • Ochrona biosfery
 • Efektywność energetyczna
 • odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa

Natomiast na studiach II stopnia:

 • menedżer energii
 • menedżer środowiska w przedsiębiorstwie
 • odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa

Co można robić po tym kierunku?

Absolwenci ochrony środowiska mają przed sobą wiele ciekawych ścieżek zawodowych. Mogą szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, inspektoratach ochrony środowiska, różnorodnych zakładach przemysłowych, administracji na poziomie samorządowym oraz rządowym, placówkach edukacyjnych i instytucjach naukowych, a nawet leśnictwie czy rolnictwie. Dużą zaletą jest fakt, że swoją drogę zawodową znajdą zarówno osoby, które cenią pracę w terenie, jak i te wybierające biuro.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)