Opublikowano

Nowe kierunki na lubelskich uczelniach

Geografia wojskowa, ekologia miasta czy kryminologia – to niektóre nowe kierunki studiów, które oferują w tegorocznej rekrutacji znane uczelnie z Lublina.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej proponuje w tym roku 80 kierunków studiów. Wśród nowości m.in. geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe, nauczanie fizyki i informatyki czy anglojęzyczny kierunek studiów II stopnia Data Science.

“Geografia wojskowa jest kierunkiem unikatowym, uruchomionym jako pierwszy o takim charakterze w kraju i drugi w Europie. Umożliwi on zdobycie specjalizacji, na którą zapotrzebowanie zgłaszają pracodawcy, zwłaszcza wojsko, a także organy samorządu terytorialnego” – przekazała PAP rzecznik UMCS Aneta Adamska.

Podkreśliła, że kompetencje zdobyte podczas studiów pozwolą na znalezienie zatrudnienia w służbach mundurowych i cywilnych, głównie jako specjaliści czy analitycy w strukturach kryzysowych administracji publicznej, w centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w Służbie Ochrony Państwa czy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Katolicki Uniwersytet Lubelski oferuje kandydatom na studia blisko 50 kierunków. Nowością są m.in. położnictwo i kryminologia. Na tym ostatnim kierunku studenci będą mieli do wyboru dwie specjalizacje: analitykę kryminalistyczną i prewencję zachowań przestępczych.

“Kryminologia to studia dla osób, które chciałyby podjąć pracę zawodową w służbach mundurowych, organach wymiaru sprawiedliwości, usługach detektywistycznych lub prowadzić samodzielną działalność, np. szkolenia i treningi z zakresu kryminologii, w tym cyberbezpieczeństwa” – poinformował KUL.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ma do wyboru 51 kierunków studiów, w tym trzy nowości na studiach I stopnia: analityka środowiskowa i przemysłowa, ekologia miasta, technologia biosurowców i biomateriałów, a także jedną na studiach II stopnia – biobiznes.

Agnieszka Wasilak z Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczego wyjaśniła, że ekologia miasta to kierunek, który łączy wiedzę m.in. z planowania i projektowania urbanistycznego, biologii organizmów zamieszkujących obszary miejskie, ludzkie problemy społeczne w miastach, proekologiczną ochronę przed szkodliwymi organizmami, racjonalne gospodarowanie wodą i odpadami.

“Absolwent kierunku ma całościowe spojrzenie na miasto jako system ekologiczny, w którym rozwiązania przestrzenne i urbanistyczne oraz społeczno-gospodarcze powinny harmonizować ze wszystkimi elementami przyrody. Jednym z tych elementów jest zieleń miejska, czyli zespoły roślinności, które pełnią funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe” – przekazała PAP Wasilak.(PAP)

Autorka: Gabriela Bogaczyk

gab/ joz/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)