Opublikowano

Praca magisterska – wzór

W artykule zaprezentowany zostanie wzór pracy magisterskiej. Należy traktować go jednak jako wskazówkę tego w jaki sposób napisać jej poszczególne elementy i co należy w nich zamieścić. Jest to tylko jeden z możliwych do zastosowania szablonów.
Strona tytułowa

Uniwersytet …………………………….

Wydział …………………………….

 

 

Jan Kowalski

Nr albumu: ……………….

 

[TYTUŁ PRACY MAGISTERSKIEJ]

 

 

Praca magisterska

napisana na kierunku …………………

na specjalizacji:

………………………,

pod kierunkiem

prof. …………………

 

[Miejscowość, data]

 

 

Spis treści

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP …………………………… [nr strony]

 

1. [TYTUŁ ROZDZIAŁU PIERWSZEGO] …………………………… [nr strony]

1.1. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

1.2. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

1.3. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

 

2. [TYTUŁ ROZDZIAŁU DRUGIEGO] …………………………… [nr strony]

2.1. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

2.1.1. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]

2.1.2. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]

2.2. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

2.3. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

 

3. [TYTUŁ ROZDZIAŁU TRZECIEGO] …………………………… [nr strony]

3.1. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

3.1.1. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]

3.1.2. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]

3.1.3. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]

3.2. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

3.2.1. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]

3.2.2. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]

3.2.3. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]

3.3. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

3.3.1. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]

3.3.2. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]

3.3.3. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]

 

ZAKOŃCZENIE …………………………… [nr strony]

 

BIBLIOGRAFIA …………………………… [nr strony]

 

ANEKS …………………………… [nr strony]

 

Wstęp

WSTĘP

[Wprowadzenie do tematu, krótkie omówienie badanego zjawiska, treść która zaciekawi czytelnika]

……………………………

……………………………

cd. w poradniku

Cały wzór znajdziesz w poradniku
Zobacz spis treści (PDF)