Opublikowano

Konkurs na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską 2014

Termin:
30 października 2014 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
własność intelektualna;

Organizator:
Urząd Patentowy RP.

Konkurs na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską 2014

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Urząd Patentowy RP ogłasza XII edycję konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską na temat własności intelektualnej.

Uczestnictwo

Konkurs jest skierowany do samodzielnych autorów rozpraw habilitacyjnych i doktorskich oraz prac magisterskich, licencjackich lub inżynierskich, poświęconych zagadnieniom własności intelektualnej.

Autorzy muszą posiadać status pracownika naukowego, absolwenta lub studenta szkoły wyższej lub innej placówki naukowej, działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Tematyka

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej rozprawy habilitacyjnej, rozprawy doktorskiej, pracy magisterskiej, pracy licencjackiej lub inżynierskiej na temat związany z ochroną własności intelektualnej, w tym również z zarządzaniem i marketingiem prawami własności intelektualnej lub oceną stanu techniki.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 30 października 2014 r.

Nagrody

W wyniku postępowania konkursowego Jury przyzna nagrody ufundowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministra Gospodarki Prezesa Urzędu Patentowego RP.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy RP.

Zgłoszenie

Ogłoszenie o konkursie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)