Opublikowano

67 mln zł na badania naukowe od FNP – ruszyły kolejne edycje 5 konkursów

Łącznie 67 mln zł przeznaczy Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) na projekty badawczo-rozwojowe realizowane w ramach pięciu uruchomionych we wtorek konkursów. Czas na składanie wniosków mija 2 października br.

O granty na realizację badań w Polsce mogą się ubiegać badacze z całego świata, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Warunkiem jest posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora.

FNP uruchomiło z początkiem sierpnia nabór do pięciu konkursów: FIRST TEAM, HOMING, POWROTY oraz TEAM-TECH Core Facility i Core Facility PLUS. Wszystkie programy finansowane są ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Łącznie niemal 30 mln zł jest do zdobycia w nowej edycji konkursu FIRST TEAM. Oferuje on trzyletnie granty w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego. Jak informuje w przesłanym PAP komunikacie prasowym FNP, wsparcie w ramach tego konkursu mogą otrzymać projekty dotyczące konkurencyjnych w skali światowej prac badawczo-rozwojowych, których wyniki wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem. Granty te mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych.

Z kolei naukowcy z doświadczeniem w pracy badawczej za granicą, którzy chcieliby prowadzić badania w Polsce, mogą skorzystać z grantów w wysokości ok. 800 tys. zł, przyznawanych w ramach programu HOMING. Realizacja projektu powinna zająć dwa lata. Podobna propozycja czeka na badaczy, którzy chcą wrócić do pracy naukowej po przerwie spowodowanej np. pracą w innym sektorze gospodarki lub urlopem rodzicielskim. Dla nich przeznaczone są dwuletnie granty o charakterze staży podoktorskich w wysokości ok. 800 tys. zł w programie POWROTY. Na konkursy w programach HOMING i POWROTY FNP przeznaczy łącznie 12 mln zł. Projekty mogą być realizowane zarówno w jednostkach naukowych, jak i przedsiębiorstwach.

Celem programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS jest natomiast zwiększenie wykorzystania dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej. Dostępne w tych programach granty przeznaczona są dla zespołów badawczych realizujących projekty, które mają na celu powstanie lub rozwój usługi z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej oraz świadczenie tej usługi w przyszłości na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców (w tym również jednostek naukowo-badawczych). Wysokość grantów wynosi ok. 1,5 mln-3,5 mln zł na prace trwające do 36 miesięcy (lub, w przypadku Core Facility PLUS, do 18 miesięcy). Projekty mogą realizować zarówno jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa. W obu programach jest do zdobycia łącznie 25 mln zł.

Więcej informacji o konkursach można znaleźć na stronie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: www.fnp.org.pl

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)