Opublikowano

Jak napisać list motywacyjny – 5 kluczowych porad

Jak napisać list motywacyjny - 5 kluczowych porad

Składając CV w większości przypadków trzeba dołączyć list motywacyjny. Celem listu motywacyjnego jest zachęcenie potencjalnego pracodawcy do zaproszenia właśnie Ciebie na rozmowę kwalifikacyjną. Jest to więc dopiero pierwszy etap ubiegania się o pracę – jednak bardzo ważny.

Co w momencie składania CV stanowi największy problem dla studenta?

Największym problemem jest to, aby pracodawca sięgnął po list motywacyjny. Dużym błędem jest napisanie sztampowego listu motywacyjnego przy użyciu wielokrotnie powielanych schematów. Jedyne uczucie, jakie może się pojawić, kiedy taki list motywacyjny trafi w ręce osoby z działu HR to znudzenie i automatyczne odrzucenie aplikacji. Twoim zadaniem jest natomiast wzbudzić uczucie wręcz przeciwne czyli zaciekawienie i zainteresowanie. A jak najlepiej wzbudzić zaciekawienie? Musisz napisać list motywacyjny, w którym już na „dzień dobry” będą zawarte korzyści dla przyszłego pracodawcy.

List motywacyjny powinien odpowiadać na 2 podstawowe pytania:

  • Dlaczego interesuje mnie ta właśnie praca, to stanowisko, ta firma
  • Dlaczego pracodawca powinien zatrudnić właśnie mnie, a nie inną osobę

Odpowiedzi na te pytania powinny być zawarte w treści listu motywacyjnego i jasno przedstawione.

Poniżej 5 porad jak napisać list motywacyjny, dzięki któremu zdobędziesz pracę lub zwiększysz szansę na jej otrzymanie. Więcej ciekawych wskazówek na blogu InterviewMe.pl, gdzie przeczytasz porady i zobaczysz jak napisać list motywacyjny. Dowiedz się, co jest największym problemem listów motywacyjnych i dlaczego pracodawcy ich nie czytają…

Jak napisać list motywacyjny - 5 kluczowych porad

  1. List motywacyjny powinien być dostosowany do stanowiska pracy. Idealnie będzie, jeśli znajdą się w nim umiejętności i doświadczenia mające związek z przyszłą pracą. Przeważnie w ofercie o pracę pracodawca przedstawia to, jakich umiejętności wymaga od przyszłych pracowników. Co jednak w momencie, kiedy nie zostało to napisane w ofercie pracy? Wtedy z pomocą przyjdą opisy danego stanowiska oraz przejrzenie innych ofert pracy o podobnym charakterze. Postaraj się tak wymienić posiadane umiejętności, aby były one korzyścią dla firmy na wiele lat. Bardzo ważny jest wstęp listu motywacyjnego. Nie powinno być w nim schematycznych sformułowań. Postaraj się użyć indywidualnego wprowadzenia skierowanego do danego pracodawcy, specjalizacji – czym większa personalizacja, tym Twoje szanse będą większe.
  2. Dobrze napisany list motywacyjny powinien nawiązywać swoim wyglądem do Curriculum vitae, jednak w tym wypadku w głównej mierze chodzi o grafikę, tę samą czcionkę, odstępy pomiędzy wyrazami, akapity, kolorystykę. Graficznie Twój list motywacyjny oraz CV powinny stanowić komplet. Natomiast jeśli chodzi o informacje, to w liście motywacyjnym nie powinno powtarzać się tych napisanych już w CV. Te dwa dokumenty powinny wzajemnie się uzupełniać, ale nie dublować W dobrze napisanym CV powinny być zawarte istotne informacje dotyczące nauki, zatrudnienia, natomiast w liście motywacyjnym powinny znaleźć się atuty z tego wynikające. Odpowiednio napisany list motywacyjny ma doprowadzić do tego, aby pracodawca pomyślał, jak dużo straci nie zatrudniając właśnie Ciebie na dane stanowisko.
  3. Zabierając się za pisanie listu motywacyjnego wysil się, zapomnij o przychodzących automatycznie na myśl przymiotnikach, które nie będą miały żadnego potwierdzenia w doświadczeniu zawodowym, a dobrze brzmią tylko na papierze. Każdy może napisać: „jestem kreatywny, obowiązkowy, szybko się uczę”.Sformułowań tego typu jest zbyt dużo w listach motywacyjnych. Takie określenia nie zainteresują potencjalnego pracodawcy. Natomiast jeśli w swoim liście do pracodawcy napiszesz, że potrafisz rozwiązywać konflikty, negocjować ceny oraz współpracować z klientem biznesowym, na co dowodem jest 20-procentowy wzrost sprzedaży w poprzednim roku, to już jest to konkretny argument wzbudzający zainteresowanie. Bardzo dobrym sposobem na wzbudzenie uwagi jest napisanie o swoich uzdolnieniach, podając konkretne przykłady ze swojego życia. Czasem można nawet dołączyć krótką grafikę, wykres, dane statystyczne w tabelce, aby szybko potwierdzić swoje osiągnięcia. Wszystko jednak powinno być dostosowane do rynku, firmy, typu stanowiska, więc jeśli np. ubiegasz się o stanowisko analityka, księgowego, managera, marketera to takie dodatkowe informację mogą wyróżnić Ciebie z tłumu!
  4. Forma listu motywacyjnego. Tworząc list motywacyjny zadbaj o to, aby był on poprawny pod względem formy. Powinien być napisany poprawnie pod względem gramatycznym, jak i ortograficznym. Nie może on być zbyt obszerny, przyjęło się, że list motywacyjny zajmuje maksimum jedną stronę A4. W liście motywacyjnym nie powinno używać się słów potocznych. Doskonale, jeśli stworzony dokument jest przejrzysty i czytelny, a osoba, która będzie miała z nim do czynienia nie będzie miała problemów z odczytaniem czegokolwiek. Najlepiej, jeśli list motywacyjny zaadresujesz do konkretnej osoby. Jeśli w ogłoszeniu o pracę nie podano informacji, kto personalnie zajmuje się rekrutacją, to zdobądź takie informacje samodzielnie – na przykład dzwoniąc do firmy, która nabór ogłosiła. List motywacyjny powinien mieć określoną strukturę. Na początku adresowanie, czyli do kogo jest list skierowany, następnie wstęp, w którym będą umieszczone informacje o stanowisku (numer referencyjny, kiedy ukazało się ogłoszenie itp.) Kolejna rzecz to rozwinięcie, w nim jest miejsce na to, aby wyjaśnić swoje zainteresowanie ofertą, opisać swoje doświadczenie i motywację.
  5. Co list motywacyjny może powiedzieć o Tobie? List motywacyjny tak jak każdy dokument może być dla rekrutera źródłem wielu informacji. I nie chodzi tu tylko o samą treść, ale również o sposób, w jaki został napisany. Estetyka listu motywacyjnego mówi o tym, jak kandydat odnosi się formy prezentacji i jej estetycznych aspektów. Dokładnie tak samo jak w przypadku przygotowywania pracy magisterskiej. Brak chaosu, jednolita czcionka, spójna kolorystyka, odpowiednie czcionki i układ będą świadczyć o tym, że kandydat na pracownika będzie umieć odpowiednio zachować się w sytuacjach biznesowych, w których wymaga się określonych zachowań i ubioru. Po tym, jak w dokumencie zastosowano składnię i interpunkcję można wnioskować o skrupulatności. Z kolei umiejętność opisania dokonań i umiejętności na stronie o rozmiarze A4 świadczy o precyzji. O kulturze świadczy język, jakim się posługujesz. Brak błędów ortograficznych to dowód na to, że szanuje się osobę, która dokument będzie czytać. Forma wypowiedzi, szczególnie dłuższe konteksty przyczynowo skutkowe są także dowodem na myślenie logiczne. O motywacji wiele powiedzieć może to, że nie sięgniesz po gotowe wzorce, a swój list motywacyjny napiszesz samodzielnie.

Jak napisać list motywacyjny - 5 kluczowych porad

A czy wiesz czego unikać w liście motywacyjnym?

Jest lista rzeczy absolutnie zakazanych, które nie powinny znaleźć się w dobrze napisanym liście motywacyjnym, są to:
– prośby o zatrudnienie
– skróty, określenia slangowe i potoczne
– błędy ortograficzne i stylistyczne
– informacje nieprawdziwe na temat swoich doświadczeń

Najczęstsze błędy w listach motywacyjnych to: niedostosowanie listu do danego stanowiska, literówki, brak informacji o motywacji, zbyt długi tekst, informacje powielone z CV.

Starannie przygotowany list motywacyjny zawsze będzie elementem korzystnym w procesie rekrutacji. Daje on również możliwość zawarcia dodatkowych informacji o sobie, o których nie można było napisać w Curriculum vitae.

Jaki powinien być list motywacyjny? List powinien być:

  • Profesjonalny – to znaczy, że ma nawiązywać tylko do kwestii związanych z zatrudnieniem,
  • Atrakcyjny – zarówno pod względem treści jak i grafiki
  • Przekonujący – jego podstawowym celem jest przekonanie pracodawcy, że to Ty jesteś najlepszym kandydatem

Zakończenie listu motywacyjnego
Na końcu dokumentu powinny być zawarte informacje o tym, że wyrażasz gotowość na spotkanie z pracodawcą. W przypadku, kiedy list zostanie wysłany pocztą tradycyjną podpisz się własnoręcznie. W przypadku poczty elektronicznej możesz złożyć podpis elektroniczny.

Jak napisać list motywacyjny - 5 kluczowych porad

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)