Opublikowano

Polska i Czechy zacieśniają współpracę naukową

Stypendia, ściślejsza wymiana informacji o szkolnictwie wyższym, wsparcie w nauczaniu języka polskiego i czeskiego – to główne założenia protokołu do polsko-czeskiej umowy o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki. Protokół 3 sierpnia br. podpisał wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko.

Współpracę naukową pomiędzy Polską a Czechami reguluje “Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki”, podpisana w Pradze w 2003 r. Podpisany w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego protokół o wzajemnej współpracy jest jej uzupełnieniem. Wśród jego założeń znajduje się m.in. wymiana informacji w zakresie programów studiów, zmian w szkolnictwie wyższym, organizowanych konferencji, sympozjów i kongresów.

Jak podaje w komunikacie MNiSW, duży nacisk zostanie również położony na wsparcie nauczania języków polskiego i czeskiego. Zarówno Polska, jak i Czechy zadeklarowały, że ufundują po dwanaście stypendiów, które pokryją koszty udziału w letnich kursach językowych, a także zapewnią stypendystom bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, pokrycie kosztów wpisowego i ewentualnych kosztów wycieczek w ramach kursu.

Na wsparcie mogą również liczyć specjaliści od języka polskiego i literatury polskiej pracujący na Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie Masaryka w Brnie i Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, jak również specjaliści w dziedzinie języka czeskiego i literatury czeskiej przebywający na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

MNiSW zapowiada, że uruchomione zostaną też programy przeznaczone dla nauczycieli akademickich oraz studentów i doktorantów, chcących przyjechać do Polski lub Czech na pobyt w ramach wymiany studenckiej bądź pracy badawczej. Będą oni mogli ubiegać się o stypendia na pobyt o długości od 2 do 10 miesięcy.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)