Opublikowano

Praca magisterska pt. “Opór wobec zmiany w środowisku…”, kierunek: socjologia

Praca magisterska pt. "Opór wobec zmiany w środowisku...", kierunek: socjologia

Zobacz przykład pracy magisterskiej napisanej na kierunku socjologia, specjalizacja socjologia zarządzania. Jak wygląda proces powstawania takiego dokumentu, możesz sprawdzić za darmo w poradniku.

Praca składa się ze wstępu, 6 rozdziałów (2 rozdziałów teoretycznych, rozdziału metodologicznego i 3 rozdziałów badawczych), zakończenia, bibliografii i aneksu.

Kompletny tekst: Opór wobec zmiany w środowisku personelu pokładowego XYZ

Spis treści

SPIS TREŚCI


WSTĘP
1. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE
   1.1. PARADYGMAT TEORETYCZNY
   1.2. CHARAKTERYSTYKA ZMIENNYCH WZORU
   1.3. INTERESY I WARTOŚCI
2. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W POLSCE PO 1989 ROKU
   2.1. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA – UJĘCIE MODELOWE
   2.2. RESTRUKTURYZACJA I PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH
   2.3. GŁÓWNI AKTORZY SCENY ORGANIZACYJNEJ
3. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE
3.1. CEL, PRZEDMIOT BADAŃ, PYTANIA BADAWCZE
   3.2. HIPOTEZY BADAWCZE. ZMIENNE. WSKAŹNIKI
   3.3. METODY I TECHNIKI BADAWCZE
   3.4. OBSZAR I PRZEDMIOT BADAŃ
4. HISTORIA XYZ
   4.1. XYZ PRZED ROKIEM 1989
      4.1.1. Powstanie i odbudowa XYZ
      4.1.2. Lata powojenne
   4.2. WYDARZENIA PO ROKU 1989
      4.2.1. Pierwsze lata po transformacji
      4.2.2. Wydzielenie spółek-córek i poszukiwanie inwestora strategicznego
      4.2.3. Okres niepokojów politycznych w firmie
5. SOCJOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA FIRMY
   5.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA XYZ
      5.1.1. Rozróżnienie pojęciowe
      5.1.2. Identyfikacja struktury organizacyjnej XYZ
   5.2. KULTURA ORGANIZACYJNA XYZ
      5.2.1. Podstawowe pojęcia
      5.2.2. Przejawy kultury organizacyjnej
6. INTERESY I WARTOŚCI PERSONELU POKŁADOWEGO, I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH XYZ
   6.1. KOLEKTYWIZM – INDYWIDUALIZM
   6.2. AFEKTYWNOŚĆ – AFEKTYWNA NEUTRALNOŚĆ
   6.3. PARTYKULARYZM – UNIWERSALIZM
   6.4. PRZYPISANE – OSIĄGANE
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS

To jest fragment tekstu. Kompletny tekst znajdziesz na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)