Opublikowano

Praca, która daje satysfakcję

Zawody medyczne od początku swego istnienia cieszą się ogromnym szacunkiem społecznym. Służba w ochronie zdrowia to jednak nie tylko piękna realizacja powołania, ale też sposób na pracę dającą ogromną satysfakcję i możliwości rozwoju. Zazwyczaj kojarzona jest z długim i kosztownym procesem edukacji, jednak wejście do tego elitarnego grona możliwe jest także w nieco prostszy sposób.

Co po szkole średniej?

Co roku rzesze młodych Polaków poszukuje odpowiedzi na to pytanie. Część z nich poważnie rozważa studia medyczne, jednak nie każdy ma możliwość skorzystania z oferty uczelni wyższych. Z myślą o nich powstały szkoły policealne oferujące przystępną formę nauki połączoną z możliwością zdobycia atrakcyjnego zawodu. O tym, co mogą zaoferować, na co zwrócić uwagę przy ich wyborze oraz jaka przyszłość czeka ich absolwentów, dowiemy się, analizując przykład warszawskiego Collegium – Szkoły Służb Medycznych.

Oferta rynkowa dla maturzystów jest naprawdę ogromna. Niemal w każdym mieście istnieją szkoły policealne kuszące perspektywą szybkiego zdobycia poszukiwanych kwalifikacji. Każdego roku powstają nowe, niestety również każdego roku wiele z nich jest likwidowanych. Nie zawsze warto skupiać się na prospektach reklamowych, a czas poświęcony na głębsze poznanie założeń i oferty zwróci nam się z nawiązką.

Podstawą jest posiadanie przez placówkę statusu szkoły publicznej. Oznacza to, że wszelkie wystawiane przez nią dokumenty, w tym świadectwa i dyplomy są respektowane zarówno na terenie kraju, jak i za jego granicami. Poza kwestiami formalnymi status taki gwarantuje, że zarówno kadra, jak i metody nauczania zostały poddane dokładnej weryfikacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Kim zostać w przyszłości?

Korzystając z oferty szkoły, można zdobyć kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Technik elektroradiolog, technik elektroniki i informacji medycznej, technik sterylizacji medycznej, technik optyk, protetyk słuchu, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik BHP czy technik usług kosmetycznych nie będzie miał problemu ze znalezieniem pracy tak w placówkach prywatnych, jak i państwowych. Nie bez znaczenia jest także otwarcie rynku europejskiego na fachowców z Polski. Są oni niezwykle cenieni za granicą, co wiąże się nie tylko z szacunkiem, ale też wysoką gratyfikacją finansową.

Poza kierunkami ściśle technicznymi i medycznymi warto zainteresować się także tymi bliżej związanymi z opieką społeczną. Asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca to praca przede wszystkim dla ludzi ceniących kontakt z drugim człowiekiem. Szkoła prowadzi naukę w dwóch trybach – stacjonarnym i zaocznym. Duży nacisk kładziony jest na zdobycie umiejętności praktycznych – to podejście niezwykle ważne i rzadko kiedy traktowane z należytą wagą. Dla osób szukających ciekawego zawodu, który pozwoli połączyć satysfakcję osobistą z finansową, zapoznanie się z charakterystyką kierunków medycznych jest pozycją obowiązkową.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)