Opublikowano

Jak przebiega automatyzacja produkcji?

Jak przebiega automatyzacja produkcji?

W fabrykach pracę ludzkich rąk coraz częściej stara się zastępować maszynami. Bezsprzecznym argumentem za jest wysoka wydajność robotów przy jednoczesnym niskim koszcie utrzymania. Także możliwość nieprzerwanej produkcji w przypadku automatów jest cenną wartością z ekonomicznego punktu widzenia przedsiębiorcy.

Automatyzacja produkcji to coraz częstsze zjawisko, dzięki którym przedsiębiorcy zwiększają nakład produkcyjny i oszczędzają na pracownikach. Rynek wytwórczy jest konkurencyjny, dlatego oprócz ilości wyprodukowanych dóbr liczy się też jakość wykonania. Roboty przy odpowiedniej konfiguracji potrafią bezbłędnie wykonywać swoją pracę.

Jak przebiega automatyzacja produkcji?

Jak przebiega automatyzacja produkcji? Samo stworzenie maszyny wymaga jej zaprojektowania. Odpowiedzialni za to są konstruktorzy i inżynierowie, którzy przeprowadzają analizę procesu, tworzą koncepcję rozwiązania i przygotowują dokumentację techniczną. Kolejnym krokiem jest budowa maszyny, wdrożenie jej do systemu na hali produkcyjnej i przeszkolenie personelu. Proces tworzenia maszyny od podstaw jest drogi, dlatego częściej decyduje się na skorzystanie z gotowych automatów i robotów, które wystarczy przystosować do pracy w konkretnych warunkach.

Każdą automatyzację przeprowadza się w zgodzie z najwyższymi standardami BHP. Instalując nową maszynę w firmie, należy przeszkolić personel z jej obsługi oraz, w niektórych przypadkach, z wykonywania prostych prac serwisowych. Powinno się zadbać o to, by wprowadzone roboty wykonywały pracę, do której zostały stworzone. By nie zakłócić ciągłości procesu produkcyjnego i w przyszłości móc rozbudować go technologicznie o nowe możliwości, we wstępnej fazie projektu należy określić perspektywę rozwoju firmy i wziąć pod uwagę automatyzację całej linii.

Czy automatyzacja produkcji się zwraca?

Inwestycja w automatyzację produkcji nie jest tania. Należy dokładnie przemyśleć poszczególne fazy produkcyjne, określić, w której z nich można liczyć na największą oszczędność, a następnie skontrastować obliczone wartości ze stopą zwrotu. Kluczowe jest wykonanie dokładnej analizy potrzeb produkcyjnych i określenie możliwości finansowych. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z konsultacji oferowanych przez firmy wdrażające automaty. Efektywna automatyzacja szyta jest na miarę dla każdego klienta tzn., by przy najniższym nakładzie finansowym osiągnąć najwyższą wydajność produkcji i skrócić cykl produkcyjny produktu.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)