Opublikowano

Szanghajski ranking dziedzin: polskie uczelnie słabo widoczne

W szanghajskim rankingu GRAS uczelnie z całego świata porównywane są osobno w każdym z 54 obszarów nauki. Polskie szkoły wyższe widoczne są tam m.in. w dyscyplinach takich jak matematyka, medycyna kliniczna, nauki weterynaryjne. Daleko im jednak do światowej czołówki.

W rankingu Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) analizowane są osiągnięcia uczelni osobno w każdym z ponad 54 obszarów nauki. W żadnym z obszarów polska uczelnia nie wywalczyła miejsca na podium. ani nawet w pierwszej 30.

Najwyższe, 48. miejsce, wywalczyła AGH – w dziedzinie inżynieria wydobywcza i inżynieria minerałów (mining & minerals engineering). W tej samej dyscyplinie nieźle wypadła też Politechnika Wrocławska, która zmieściła się w pierwszej setce (zajęła miejsce między 76-100 – w rankingu dalsze miejsca nie są liczone precyzyjnie, a uczelnie prezentowane są grupami).

Z kolei Politechnika Gdańska zajęła 50. miejsce w zestawieniu najlepszych uczelni działających w obszarze inżynieria morska/oceaniczna (marine/ocean engineering).

Z rankingu wyciągnąć można wniosek, że specjalnością naszych uczelni jest choćby obszar matematyki. Uniwersytet Warszawski zajął tam miejsce w pierwszej setce światowych uczelni (miejsca 51-75), Uniwersytet Jagielloński w drugiej setce (151-200), Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w trzeciej setce (201-300), Politechnika Warszawska i AGH w czwartej (301-400), a w piątej – Uniwersytet Adama Mickiewicza (401-500).

Nieźle idzie też polskim uczelniom w obszarze fizyki. UW uplasowało się tam również w pierwszej setce (51-75), AGH w drugiej setce (151-200), a UJ w trzeciej (201-300).

Sporo polskich uczelni znalazło się też w rankingu z zakresu medycyny klinicznej. Były to: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (151-200), UJ (200-300), Gdański Uniwersytet Medyczny (300-400), a także UM w Łodzi, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (401-500).

Sporą reprezentację ma też Polska w rankingu, jeśli chodzi o nauki weterynaryjne. Najlepiej wypadło SGGW, zajmując miejsce w drugiej setce zestawienia (151-200). W trzeciej setce znalazły się za to Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

W zakresie nauki i technologii żywienia (food science & technology) najlepiej wypada SGGW (1-1-150), ale w zestawieniu obecne są też UP w Poznaniu i UP we Wrocławiu (151-200), a także UP w Lublinie i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (201-300)

W obszarze Instrument Science & Technology miejsca w drugiej setce zajęły Politechnika Warszawska (101-150) i AGH (151-200), a w trzeciej setce UJ i Politechnika Wrocławska.

W obszarze geografia miejsca w trzeciej setce zajmują UAM, UJ i UW (201-300).

Aż siedem polskich uczelni wymieniono w rankingu w obszarze inżynieria chemiczna (UJ i Politechnika Warszawska w 4. setce, a UAM, AGH, PŁ, UMCS, ZUT w piątej). A sześć w inżynierii mechanicznej (PW w 3. setce, a PK, PŁ, PP, PŚ i PWr w czwartej).

W zestawieniach dotyczących dziedziny nauk społecznych najlepiej Polska wypada w zakresie psychologii. Uniwersytet SWPS zajmuje miejsce w 3. setce (201-300), a UJ i UW w czwartej.

Polskich uczelni brakuje za to m.in. w dyscyplinach takich jak prawo, socjologia, finanse, zarządzanie, biotechnologia, nanonauka i nanotechnologia, inżynieria lądowa czy inżynieria biomedyczna.

Pełna lista rankingowa GRAS dostępna jest na stronie internetowej.

PAP – Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)