Opublikowano

Przykład wstępu do pracy magisterskiej

Przykład wstępu do pracy magisterskiej

Poniżej zaprezentowano przykład wstępu do pracy magisterskiej.

Wstęp


Polskie Linie Lotnicze LOT powstały 28 grudnia 1928 roku, w wyniku działań Wydziału Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Komunikacji. Zlikwidowano wtedy wszystkie prywatne firmy lotnicze, a na ich miejsce powołano jedno przedsiębiorstwo, Linje Lotnicze LOT Sp. z o. o. Od tamtej pory LOT stanowił szybko rozwijającą się firmę, odnotowującą zarówno wzloty jak i upadki. W grudniu 1992 roku LOT został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, w której 100% udziałów posiadał Skarb Państwa, następnie w 1999 roku Minister Skarbu Państwa podpisał umowę o sprzedaży 37% akcji szwajcarskiemu holdingowi SAirGroup, który stał się tym samym inwestorem strategicznym spółki. 1 maja 2004 roku po wejściu Polski do Unii Europejskiej, został złamany monopol LOT-u na przewozy lotnicze w Polsce. Pojawiła się silna konkurencja, w postaci innych prężnie działających linii lotniczych. W związku z tymi przekształceniami zaczęła pojawiać się coraz wyraźniejsza presja na zmianę dotychczasowej polityki firmy, co nie pozostało bez wpływu na pracowników LOT-u.

Nieodłączny element obszaru dotyczącego lotnictwa stanowi personel pokładowy, nie zawsze doceniany, który jednak spełnia ważną misję podczas każdego lotu. Przedmiotem badania będzie, mówiąc najogólniej, środowisko personelu pokładowego PLL LOT, jako jeden z wielu istotnych aspektów działalności LOT-u.

Według teorii Parsonsa przewaga wartości uważanych za tradycyjne sprzyjać będzie powstawaniu oporu wobec zmian, natomiast wartości nowoczesne niwelują opór. Problemem badawczym niniejszej pracy jest opór wobec zmiany w środowisku personelu pokładowego PLL LOT. Aby możliwe było poznanie jego źródeł została sformułowana hipoteza główna, w oparciu o teorię Parsonsa i jego koncepcję „zmiennych wzoru”: na sytuację oporu wobec zmian w przedsiębiorstwie PLL LOT wpływają interesy i wartości pracowników tegoż przedsiębiorstwa.

Następnie wyprowadzono cztery hipotezy szczegółowe:

  1. Wśród pracowników personelu pokładowego dominują interesy i wartości o charakterze kolektywistycznym, co może być tożsame z odrzuceniem interesów, i wartości indywidualistycznych;

  2. Wśród pracowników personelu pokładowego dominują interesy i wartości o charakterze przypisanym, co może być tożsame z odrzuceniem interesów, i wartości o charakterze osiąganym;

  3. Wśród personelu pokładowego dominują interesy i wartości o charakterze afektywnym, co może być tożsame z odrzuceniem interesów, i wartości o charakterze afektywnie neutralnym;

  4. Wśród personelu pokładowego dominują interesy i wartości o charakterze partykularystycznym, co może być tożsame z odrzuceniem interesów, i wartości uniwersalistycznych.

Motywem podjęcia przez autorkę takiej, a nie innej problematyki jest żywotność i wszechobecność problemów, wynikających z przejścia przez społeczeństwo polskie transformacji całego systemu, które nastąpiło w sposób nagły i gwałtowny. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw państwowych i ich załóg pracowniczych, skądinąd motoru zmian, które to muszą dopasować się do nowej rzeczywistości rynkowej.

W rozdziale pierwszym zostaną przedstawione założenia teoretyczne. Mowa tutaj o teorii Talcotta Parsonsa, która porusza zagadnienie oporu wobec zmiany (w sytuacji gdy system znajduje się w stanie nierównowagi) i czynników jakie mu sprzyjają lub jakie go osłabiają. W rozdziale drugim zaprezentowane zostanie usytuowanie problemu oporu wobec zmiany w obecnej sytuacji w Polsce, czyli kraju który w niedalekiej przeszłości przeszedł gruntowne przekształcenia gospodarcze, polityczne i społeczne.

Dalsza część pracy powstała w oparciu o wyniki badań własnych. W rozdziale trzecim autorka skoncentruje się na podstawach metodologicznych badania. Zostanie doprecyzowany cel pracy, problematyka, hipotezy badawcze i obszar badawczy. W rozdziale czwartym przedstawiona zostanie historia PLL LOT, mająca niebagatelne znaczenie dla kształtowania się tradycji firmy.

W rozdziale piątym zarysowany zostanie schemat struktury i kultury organizacyjnej polskiego przewoźnika, jako czynników trwałości wzorców występujących w danym systemie, a które wpływają na sytuację oporu w przedsiębiorstwie. Natomiast rozdział szósty dotyczył będzie interesów i wartości, jakim hołduje środowisko personelu pokładowego i związków zawodowych PLL LOT. W zależności od tego, czy są one bardziej tradycyjne, czy też nowoczesne, mogą przyczyniać się do powstawania i utrzymywania się oporu wobec zmiany.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)