Opublikowano

Nagrody pieniężne i staże za obronione prace z chemii

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Nawet 10 tys. złotych i staż w Instytucie Chemii Fizycznej PAN można wygrać w konkursie o Złoty Medal Chemii na najlepsze prace inżynierskie lub licencjackie w tej dziedzinie (także z pogranicza biologii lub fizyki). Już tylko do 14 października trwa nabór wniosków – prac obronionych w minionym roku akademickim.

Konkurs „Złoty Medal Chemii 2023” organizują Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie i koncern DuPont. Za pośrednictwem strony internetowej można zgłaszać prace o znaczeniu poznawczym lub aplikacyjnym zrealizowane i obronione w Polsce. Jak podano w komunikacie organizatorów, jury konkursu oceni wartość naukową pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma 5 tys. złotych, a Brązowego – 2,5 tys. złotych. Oprócz nagród głównych przyznane zostaną co najmniej trzy wyróżnienia od firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych każde. Wszyscy finaliści będą mogli ubiegać się o staż naukowy w IChF PAN i zyskają możliwość bezpłatnej realizacji badań w jego laboratoriach.

Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 7 listopada. Uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu będą zaproszeni do przedstawienia wyników swoich prac w formie dziesięciominutowej prezentacji podczas sesji finałowej. Prezentacje finalistów odbędą się 21 listopada, a ogłoszenie końcowych wyników konkursu nastąpi 14 grudnia podczas uroczystej gali wręczenia nagród.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin dostępne są tutaj.

Nauka w Polsce

kol/ bar/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)