Opublikowano

MNiSW: Zmiany związane z programem 500 plus korzystne dla doktorantów

Z przepisów związanych z programem “Rodzina 500 plus” skorzystają również doktoranci ubiegający się o stypendium socjalne – zwrócili uwagę w czwartek przedstawiciele resortu nauki.

Resort nauki poinformował, że ustawa o wspieraniu rodzin w wychowaniu dzieci przynosi zmianę istotną dla środowiska akademickiego – chodzi o ustalanie dochodu doktoranta otrzymującego stypendium doktoranckie, który ubiega się o stypendium socjalne.

“Udało się wreszcie wprowadzić zmianę, o którą od lat apelowali doktoranci. Chodzi o sposób ustalania dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. Dzięki tej zmianie doktoranci, którzy są rodzicami, będą mogli w pełni partycypować w programie 500 plus” – poinformował w czwartek podczas spotkania z prasą minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającej program “Rodzina 500 plus” ma być przedmiotem prac posłów podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

Do tej pory sytuacja materialna doktorantów na polskich uczelniach ustalana była na podstawie dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. W ten sposób stypendium doktoranckie otrzymywane rok wcześniej wpływa na prawo do stypendium socjalnego w bieżącym roku akademickim niezależnie od tego, czy doktorant nadal otrzymuje stypendium doktoranckie.

Dzięki propozycji zgłoszonej przez MNiSW, katalog dochodów utraconych i uzyskanych zostanie uzupełniony o stypendium doktoranckie. Wykaz zawiera świadczenia, o które aktualizuje się dochód z roku stanowiącego podstawę do skorzystania ze świadczeń rodzinnych – m.in. ze stypendium socjalnego.

W ten sposób, jeśli doktorant przestanie otrzymywać stypendium doktoranckie, nie wpłynie to na możliwość ubiegania się o pomoc socjalną. Te same zasady dotyczące stypendium doktoranckiego będą również stosowane w przypadku przyznania tytułowego świadczenia w programie 500 plus.

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) – również na pierwsze dziecko.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)