Opublikowano

Jak zmieni się struktura zatrudnienia na polskim rynku pracy – najbliższa perspektywa

Jak zmieni się struktura zatrudnienia na polskim rynku pracy – najbliższa perspektywa

W ostatnim roku pracodawcy zintensyfikowali poszukiwania specjalistów z wykształceniem inżynierskim, handlowców, ekspertów od analizy baz danych, programistów oraz osób zajmujących się digital marketingiem. Nowo otwierające się stanowiska to efekt dynamicznie rozwijających się technologii i wzrostu zapotrzebowania na osoby obsługujące się systemami oraz kanałami komunikacji. Jak te zmiany wpływają na strukturę zatrudnienia? Jak kształtują się perspektywy na rynku pracy?

Warto zaznaczyć również, że stopa bezrobocia według danych z Głównego Urzędu Statystycznego sukcesywnie maleje z roku na rok, wynosząc we wrześniu 2017 roku – 6,8. Przez ostatnie 20 lat nie osiągnęliśmy jeszcze tak niskiego wskaźnika, co świadczy o poprawie warunków zatrudnienia na rynku pracy, który zmienia się niezwykle dynamicznie.

Technologia a rynek pracy

Zarówno w Polsce, jak i zagranicą cyfrowa technologia coraz odważniej wchodzi w branże, które do tej pory stroniły od zdigitalizowanego świata. Nic więc dziwnego, że naukę programowania powoli wprowadza się do szkół, dzięki czemu ludzie już od najmłodszych lat będą przystosowywani do nadchodzących zmian na rynku pracy.

Ważną tendencją, która świadczy o perspektywicznym i elastycznym podejściu do zmian na rynku pracy jest rosnące zainteresowanie studiami podyplomowymi. Zajęcia dla absolwentów studiów wyższych trwają zazwyczaj dwa semestry i skupiają się na praktycznej, warsztatowej części zajęć, dzięki którym uczestnicy zyskują praktyczne umiejętności. Mogą oni wykorzystać je bezpośrednio na nowych lub aktualnych stanowiskach pracy, dzięki czemu są zdecydowanie atrakcyjniejsi dla pracodawców, choćby przez wykazanie zaangażowanie w działania firmy. Studia podyplomowe oferują coraz częściej kierunki, które odpowiadają na aktualne potrzeby pracodawców, czyli głównie z zakresu automotive, e-commerce, nowoczesnego marketingu, systemów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i tych dotyczących działu farmakologicznego. 

Nowe miejsca pracy

Ze względu na zagęszczenie rynku, firmy wymagają coraz dokładniejszych specjalizacji. Dzięki temu prognozowane jest większe zapotrzebowanie na ekspertów z branży automotive (2 powstające fabryki w południowej Polsce) oraz e-commerce (m.in. dzięki ekspansji firmy Amazon w naszym kraju i rozwojowi handlu przez internet). Firmy produkcyjne zgłaszają zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, szczególnie w zachodniej części kraju. W nadchodzących miesiącach planowane są kolejne inwestycje kolejowe i drogowe, do których będą potrzebni liczni pracownicy.

W najnowszym Raporcie Płacowym 2017 sporządzono listę zawodów o największej perspektywie na przyszłość. Wynika z niego, że w tym roku duże zapotrzebowanie jest na specjalistów z branży finansowej, ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, administracyjnej oraz prawniczej. Bez wątpienia wciąż największe wyzwanie na rynku pracy stanowią nowe technologie, a wielu pracowników zastępuje sztuczna inteligencja. Opłacalnymi kierunkami są więc specjalistyczne zawody z zakresu IT, obszaru security, digital marketingu oraz z działu handlowego. Poszukiwani są również inżynierowie ze znajomością języków obcych, project managerowie oraz w działach marketingu firm farmaceutycznych.  

Najważniejsze sektory rynku pracy w 2018 roku

Coraz większą rolę na rynku odgrywają specjaliści medyczni udzielający pomocy osobom starszym i chorym. Starzejące się społeczeństwo i jednoczesny wzrost zamożności w kraju powoduje, że sięgamy po fachową opiekę dla naszych najbliższych. Prognozy wskazują, że zapotrzebowanie na praktyków i ekspertów w tym zakresie będzie stale rosło.

Niezmiennie utrzymuje się również zapotrzebowanie na specjalistów IT. Największym zainteresowaniem cieszą się oczywiście programiści oraz analitycy baz danych. Wszystko dzięki wprowadzaniu nowych technologii i przetwarzaniu ogromnej ilości danych, także w firmach, które do tej pory się tym nie zajmowały. Wymaga to zatrudnienia specjalistów od bezpieczeństwa danych i BIG DATA. Szczególnym zainteresowaniem będą cieszyć się osoby zajmujące się projektowaniem aplikacji mobilnych – strony internetowe przeglądamy coraz częściej z poziomu telefonu niż komputerów w proporcji 60:40%. Ponadto, 90% czasu przy telefonie spędzamy w aplikacjach, a pozostałe 10% w przeglądarce. 

Wciąż w głównym nurcie zainteresowania pozostają handlowcy, którzy działają w nowych kanałach dystrybucji oraz poszukują partnerów do współpracy Business To Business, kontaktując się z potencjalnym klientem w sposób bezpośredni. Firmy są również coraz bardziej świadome wpływu jaki na ich biznes ma marketing internetowy, dlatego oprócz działań offlinowych, chętniej inwestują w digital i zatrudniają specjalistów z tego obszaru.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)