Opublikowano

“Czy AI zagraża jakości edukacji?” – podsumowano wyniki konkursu esejów

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Międzynarodowa firma EdTech BUKI, która pomaga korepetytorom znaleźć uczniów na całym świecie, a uczniom nauczycieli, wybrała zwycięzców konkursu esejów dla studentów i uczniów w Polsce. Konkurs cieszył się wsparciem informacyjnym wielu uniwersytetów i szkół. Wzięło w nim udział 142 esejów, z których każdy był wypełniony głębokimi refleksjami i analizą wpływu sztucznej inteligencji na edukację.

Uczestnicy zaprezentowali różne spojrzenia i podejścia do tematu, rozważając zarówno negatywne, jak i pozytywne strony wpływu technologii AI na proces edukacyjny.

Większość uczestników zauważyła pozytywne strony wpływu AI:

  • Dostępność wysokiej jakości edukacji – dzięki AI zasoby edukacyjne stają się dostępne niezależnie od położenia geograficznego czy sytuacji finansowej uczniów.
  • AI jako dodatkowe narzędzie dla nauczycieli – uczestnicy podkreślili, że AI pomaga nauczycielom, a nie zastępuje ich, oferując nowe możliwości poprawy procesu nauczania.
  • Szybki dostęp do informacji – technologie AI zapewniają dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, co przyczynia się do bardziej efektywnego uczenia się.
  • Automatyzacja rutynowych zadań – AI może tworzyć testy, sprawdzać prace, generować zadania o różnym poziomie trudności, co pozwala nauczycielom skupić się bardziej na indywidualnej pracy z uczniami.

Jednakże część uczestników wyraziła obawy, co do negatywnego wpływu AI na edukację:

  • Poziom motywacji ucznia – nauczyciel odgrywa istotną rolę jako motywator, a AI nie może w pełni zastąpić go w tej roli.
  • Bezpieczeństwo danych użytkowników – istnieje obawa, co do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez AI.
  • Niedokładność informacji – czasami AI może dostarczać nieprawdziwe lub niepoprawne informacje, co może negatywnie wpłynąć na proces uczenia się.

Większość uczestników widzi technologie AI nie jako zagrożenie, które zastąpi nauczycieli, ale jako dodatkowe narzędzie pozwalające na automatyzację rutynowych obowiązków nauczyciela i skupienie się na celach ucznia i ich osiągnięciach.

W konkursie wyróżniono trzech autorów zwycięskich esejów.

1 miejsce
Esej, który zdobył pierwsze miejsce, był napisany na temat “Jak technologie AI zmieniają tradycyjne metody nauczania” i ukazuje, jak sztuczna inteligencja może personalizować nauczanie i uwalniać nauczycieli od rutynowych zadań, pozwalając im skupić się na bardziej twórczych aspektach nauczania. W eseju podkreślono również, że rola nauczyciela jako mentora jest niezastąpiona, ponieważ AI nie potrafi okazywać empatii, ani motywować.

2 miejsce
Esej z drugiego miejsca został wyróżniony za oryginalne spojrzenie na wpływ sztucznej inteligencji na edukację. Autor szczegółowo przeanalizował konkretne przykłady technologii AI, które już są wdrażane w placówkach edukacyjnych, i ich wpływ na proces nauczania. Ponadto zwrócono uwagę na istotę czynnika ludzkiego w nauczaniu, nawet w kontekście rosnącej automatyzacji.

3 miejsce
Praca, która zajęła trzecie miejsce, rozważa liczne korzyści AI w edukacji, takie jak pomoc w wykonywaniu zadań domowych i przygotowaniu do egzaminów. Zwraca również uwagę na niezastąpioność czynnika ludzkiego w procesie nauczania.

Zwycięzca konkursu otrzymał możliwość wyboru jednej z dwóch nagród, a mianowicie: konsoli Sony Playstation PS5 lub tabletu Apple iPad Air. Uczestnicy, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce, otrzymali słuchawki Marshall Major IV.

Eseje, które wzięły udział w konkursie, ukazywały złożoność tematu i kreatywność. Gratulujemy zwycięzcom i mamy nadzieję, że ich prace zainspirują innych do refleksji i dyskusji na temat przyszłości edukacji.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)