Opublikowano

Znamy laureatów stypendium Fulbrighta 2020-21

Program Fulbrighta przedstawił listę 48 polskich studentów, doktorantów i naukowców, którzy w roku akademickim 2020-2021 zrealizują w USA stypendium Fulbrighta.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy USA a ponad 160 krajami.

“Program Fulbrighta ma dwa wymiary. Pierwszy, czysto praktyczny: finansujemy wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do USA i wspieramy ich obiecujące projekty. Drugi, ideowy: wierzymy, że wymiana wiedzy i umiejętności służy jeszcze większemu celowi niż rozwój nauki. Zgodnie z wizją inicjatora Programu, amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta, jest to narzędzie w budowaniu dialogu i pokojowych relacji między narodami” – czytamy na stronie programu.

Program Fulbrighta działa dwukierunkowo – również amerykańscy badacze i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych może zaprosić do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.

Ze stypendium Fulbright Senior Award 2020-21, przeznaczonego dla pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych z polskich jednostek naukowych, skorzysta 21 naukowców ze stopniem doktora. Stypendium to umożliwia realizację projektu, trwającego od 3 do 9 miesięcy, w USA. Stypendyści reprezentują różne dziedziny nauk – przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych, humanistycznych i medycznych.

Kolejnych 17 osób skorzysta z Fulbright Junior Research Award 2020-21. Jest to 6-9 miesięczne stypendium dla doktorantów z polskich instytucji, przeznaczone na realizację własnego projektu badawczego w USA.

Fulbright Graduate Student Award to stypendium dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich lub doktoranckich w USA, finansujące pierwszy rok nauki, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. W sezonie 2020-21 skorzysta z niego 10 młodych naukowców z Warszawy, Gdańska, Poznania i jednej z uczelni duńskich.

Lista tegorocznych laureatów znajduje się na TEJ stronie.

W sezonie 2020-21 Program Fulbrighta planuje jeszcze przyznanie trzech stypendiów dydaktycznych Fulbright Slavic Award (dla wykładowców akademickich specjalizujących się w kulturze i historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej) oraz dziesięciu stypendiów Fulbright STEM Impact Award. Są one przeznaczone dla specjalistów reprezentujących dziedziny STEM, z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi oraz nadzorowaniu pracy zespołu badawczego. Rekrutacja do programu na wyjazd w roku akademickim 2020-21 jeszcze nie została ogłoszona.

Nauka w Polsce – PAP

zan/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)