Opublikowano

Znamy laureatów konkursu na studencki esej z filozofii stosowanej

Znamy laureatów konkursu na studencki esej z filozofii stosowanej

Stanisław Kamiński z Uniwersytetu Warszawskiego został zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu dla studentów na najlepszy esej z tzw. filozofii stosowanej. Konkurs organizowany przez projekt „Filozofia w praktyce” nagradza prace analizujące bieżące wydarzenie, proces społeczny lub odkrycie naukowe z perspektywy filozoficznej.

Konkurs dla studentów na najlepszy esej filozoficzny jest realizowany w Instytucie Filozofii UJ ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Punktem wyjścia do snucia refleksji filozoficznych powinno być jakieś bieżące wydarzenie, proces społeczny lub odkrycie naukowe wiążące się np. z ekologią, zdrowiem publicznym lub konfliktami zbrojnymi.

W konkursie wziąć udział mogli studenci wszystkich kierunków i lat studiów. Na konkurs zgłoszono kilkadziesiąt prac, najwięcej zgłosili studenci filozofii oraz prawa, ale pojawiły się także prace nadesłane przez studentów administracji, kognitywistyki, studiów śródziemnomorskich, zarządzania, politologii, pedagogiki i kierunków filologicznych.

Jury brało pod uwagę tematykę pracy, jakość argumentacji filozoficznej, znajomość współczesnych dyskusji z zakresu tzw. filozofii stosowanej, atrakcyjność prezentacji, poprawność językową.

Jak poinformowali PAP organizatorzy konkursu, pierwszą nagrodę (800 zł) zdobył Stanisław Kamiński z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Filozoficzne aspekty wykorzystania metod statystycznych w rozumowaniach prawniczych”. Według streszczenia pracy, „autor wychodząc od sprawy Sally Clark, która została przed kilku laty niesłusznie skazana za zamordowanie dwójki swoich synów, a także nawiązując do najnowszych dyskusji z zakresu teorii prawa, etyki, filozofii nauki i teorii decyzji analizuje problemy związane z wykorzystywaniem danych statystycznych jako dowodów w postępowaniach sądowych”.

Drugą nagrodę (400 zł) przyznano Arkadiuszowi M. Jasińskiemu (Uniwersytet Opolski, Instytut Filozofii) za esej „Moralny status ludzkiego zarodka a wspomagany rozród”. Wreszcie trzecie miejsce (200 zł) zdobyła Dominika Struzik (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii) za rozprawę „Czy tortury są kiedykolwiek dopuszczalne?”.

Jury konkursu – zespół projektu przyznał też sześć wyróżnień. Dodatkową nagrodą dla laureatów ma być też wkrótce opublikowanie ich prac na blogu Filozofia w praktyce http://filozofiawpraktyce.pl.

Konkurs z filozofii stosowanej jest częścią projektu popularnonaukowego „Filozofia w praktyce”. Główny cel tego ostatniego polega, według jego inicjatorów, na „pokazaniu, że filozofia to fascynująca, żywa i atrakcyjna dyscyplina, zaś od rozstrzygnięć filozoficznych zależą zarówno stanowiska zajmowane w najbardziej kontrowersyjnych sporach współczesnych, jak i decyzje publiczne o olbrzymim znaczeniu finansowym”. Projekt przewiduje popularyzację problemów filozoficznych związanych przede wszystkim z trzema grupami praktycznych zagadnień: ekologią, zdrowiem publicznym i konfliktami zbrojnymi.

Inicjatywa obejmuje – oprócz organizacji wspomnianego konkursu – prowadzenie bloga popularnonaukowego, filozoficznego klubu filmowego oraz dyskusji z licealistami. Jak podkreślają członkowie projektu, wszystkie te działania w roku akademickim 2015/16 są finansowane ze środków przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w konkursie eNgage.

Kierownikiem projektu jest dr Tomasz Żuradzki, członkami zespołu doktoranci i pracownicy Zakładu Badań nad Etyką Zawodową Instytutu Filozofii UJ.

Wszystkie utwory wytworzone w ramach projektu są udostępniane na podstawie otwartych licencji prawnoautorskich, Creative Commons – Uznanie Autorstwa (CC-BY).

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)