Opublikowano

Zenderowski, Radosław. Technika pisania prac magisterskich

Bardzo dobra publikacja na temat pisania pracy magisterskiej. Znajduje się tutaj wiele wskazówek praktycznych. Książka zadowoli nawet bardzo wymagających studentów, którzy chcą się dowiedzieć wielu szczegółów. Autor umiejętnie przeprowadzi czytającego przez etap przygotowywania, pisania i obrony pracy magisterskiej.

Pozycja składa się z czterech części:

I. Na początek autor prezentuje podstawowe wymogi formalne stawiane pracy magisterskiej. Dokładnie i obszernie omawia jak skonstruować tytuł, w jaki sposób napisać wstęp i zakończenie, jak powinien wyglądać plan pracy itp.

II. Druga część dotyczy estetyki pracy magisterskiej. Jest to temat do którego autor przykłada szczególną uwagę. Można dowiedzieć się w tym miejscu jak technicznie napisać pracę magisterską, jakich czcionek użyć w jakiej sytuacji, jak należy opisać tabelę, a jak wykres, jak stosować cytaty i przypisy, w jaki sposób budować takie elementy pracy magisterskiej jak: bibliografia, aneks, czy streszczenie.

III. Trzecia część dotyczy tego jak zabrać się za pisanie pracy magisterskiej, jak dotrzeć do odpowiednich źródeł i opracowań, a także co z nimi zrobić, aby pisać efektywnie.

IV. Informacje na temat obrony, jak się do niej przygotować i w jaki sposób ona wygląda.

Książka ma jedną istotną wadę – nie zostały uwzględnione przypisy w tekście, tzw. harwardzkie.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

CZĘŚĆ I.
TREŚĆ – PODSTAWOWE WYMOGI FORMALNE

1. Czym jest praca magisterska?
2. Temat i tytuł pracy
3. Struktura i plan pracy – podstawowe wymogi metodologiczne
4. Zasady konstruowania “Wstępu”
5. Zasady konstruowania “Zakończenia”
6. Układ rozdziału
7. Styl pracy

CZĘŚĆ II.
ESTETYKA TEKSTU PRACY MAGISTERSKIEJ

1. Układ pracy i tekst

A. Marginesy
B. Odstęp między wierszami
C. Tabulatory
D. Czcionka
E. Numeracja
F. Justowanie
G. Odsyłacze do przypisów
H. Dzielenie wyrazów
I. Akapity
J. Wyróżnienia w tekście oraz poszczególnych partiach tekstu
K. Wyliczenia w tekście oraz poszczególnych partiach tekstu
L. Strona tytułowa
Ł. Spis treści
M. Sposób oprawy

2. Prezentacje graficzne

A. Zasady ogólne
B. Tabele i tablice
C. Wykresy
D. Diagramy
E. Schematy i rysunki
F. Fotografie

3. Skróty i symbole

A. Przedmiot skrótu i symbolu
B. Wyjaśnianie skrótów i symboli
C. Umiejscowienie skrótów i symboli w zdaniu
D. Skracanie imion

4. Cytaty i sposób cytowania

A. Zasady ogólne
B. Skracanie cytatów
C. Podkreślenie w cytacie
D. Komentarz autorski w cytacie
E. Cytat w cytacie

5. Przypisy

A. Zasady ogólne
B. Rodzaje przypisów – kryterium funkcji i celu

– Przypis źródłowy zwykły
– Przypis źródłowy rozszerzony
– Przypis polemiczny zwykły
– Przypis polemiczny rozszerzony
– Przypis dygresyjny
– Przypis odsyłający

C. Rodzaje przypisów – kryterium źródła

– Prace samoistne
– Rozdziały w pracach samoistnych
– Artykuły w pracach zbiorowych
– Czasopisma (artykuły w czasopismach)
– Inne

D. Zasady cytowania – ciąg przypisów
E. Stosowane skróty bibliograficzne

6. “Bibliografia”

A. Zasady ogólne
B. Źródła i opracowania
C. Dalsze kryteria podziału
D. Forma zapisu poszczególnych pozycji

– Prace samoistne
– Rozdziały w pracach samoistnych
– Artykuły w pracach zbiorowych
– Czasopisma (artykuły w czasopismach)
– Inne

7. “Aneks” (Załączniki)
8. “Streszczenie”
9. Korekta pracy

CZĘŚĆ III.
JAK SKUTECZNIE PISAĆ PRACĘ?

1. Od czego zacząć?
2. Jak doterzeć do odpowiednich źródeł i opracowań?
3. Co zrobić z zebranymi materiałami? Jak pisać?

CZĘŚĆ IV.
OBRONA PRACY MAGISTERSKIEJ

1. Przed obroną pracy
2. W czasie obrony pracy i po niej

WYBRANA LITERATURA
WYKAZ SCHEMATÓW
WYKAZ TABEL
ANEKS

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)