Opublikowano

Zalety wprowadzenia kształcenia dualnego w Twojej firmie

Jak pozyskać dobrze wykwalifikowanych, lojalnych pracowników, którzy do tego doskonale znają specyfikę stanowiska? Sprawdzonym rozwiązaniem jest kształcenie dualne, które z powodzeniem funkcjonuje w wielu krajach. Na czym ono polega?

Jak wiadomo, praktyka czyni mistrza, właśnie dlatego system dualnego kształcenia zawodowego opiera się na równoległym zdobywaniu wiedzy teoretycznej i na praktycznej nauce zawodu u pracodawcy. Od samego początku edukacja odbywa się na zasadzie “learning by doing”.

Kształcenie dualne jest najlepiej rozwinięte w Niemczech, a o jego sukcesie świadczy chociażby to, że stopa bezrobocia wśród młodych osób od lat utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Co ważne, nauka zawodu polega tam na zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę. Uczeń dzieli swój czas pomiędzy szkołę i przedsiębiorstwo, które przyjęło go na kształcenie. W firmie wykonuje zadania ściśle związane z zawodem, który będzie wykonywać w przyszłości. Uczeń od początku jest traktowany jako pełnoprawny członek zespołu, a wraz z nabywaniem wiedzy i doświadczenia rośnie jego pensja.

System dualny wymaga ścisłej współpracy pomiędzy szkołą a firmą, które są w równym stopniu odpowiedzialne za kształcenie przyszłych pracowników. To w dużej mierze od niej zależy sukces programu. Dlatego firmy, które chcą zaangażować się w kształcenie dualne, powinny uważnie dobierać partnerów.

Dlaczego kształcenie dualne jest korzystne dla firm?

Edukacja dualna zdobywa coraz większą popularność w państwach na całym świecie, również w Polsce. Nic dziwnego, bo to sytuacja win-win dla każdego. Taki system kształcenia odpowiada na aktualne potrzeby rynku pracy i niedobór wykwalifikowanych pracowników. Szkoły nie wypuszczają absolwentów, których umiejętności nie odpowiadają temu, czego poszukują pracodawcy. To powiązanie systemu edukacji z rynkiem jest korzystne zarówno dla firm, jak i dla młodych osób, które już na początku swojej kariery zawodowej mają praktyczne doświadczenie i zawodowy know-how.

Firmy zaangażowane w system dualny traktują taką formę zatrudniania nie jako koszt, ale jako inwestycję. Już na etapie nauki mogą kształtować przyszłych pracowników tak, żeby w jak największym stopniu odpowiadali na potrzeby przedsiębiorstwa.

To też oszczędność czasu i pieniędzy na poszukiwanie wykwalifikowanych pracowników. Wiele firm jest zmuszona prowadzić kosztowne i długotrwałe procesy rekrutacji, żeby zatrudnić specjalistów, których umiejętności odpowiadają ich wymaganiom. Uczniowie po zakończeniu formalnej nauki w ramach systemu dualnego są w pełni gotowi i przygotowani do pracy.

Pracodawcy zyskują też lojalnych pracowników. Ich współpraca zaczyna się już na etapie nauki, a absolwenci bardzo często po zakończeniu szkoły zaczynają pracować w firmie, w której uczyli się zawodu, na pełen etat. Takich pracowników nie trzeba wprowadzać w środowisko pracy, bo już dobrze znają firmę “od środka”.

W wielu państwach istnieje też system pozwalający firmom, które przyjmują do siebie uczniów – pracowników młodocianych, na uzyskanie ulg podatkowych lub dedykowanego wsparcia finansowego.

System dualny to sposób na zapewnienie firmom dobrze przygotowanych profesjonalistów, którzy znają już realia pracy w konkretnych zawodzie. Szkoły w takim systemie nie produkują z kolei młodych bezrobotnych, ale stają się prawdziwym zapleczem wykwalifikowanej kadry.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)