Opublikowano

XVIII edycja Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego na najlepszą pracę magisterską z obszaru humanistyki i nauk społecznych

Termin:
31 stycznia 2013 r.;

Zasięg:
ogólnokrajowy;

Ogólna tematyka:
związana z zainteresowaniami i aktywnością Patrona konkursu;

Organizator:
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

XVIII edycja Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego na najlepszą pracę magisterską z obszaru humanistyki i nauk społecznych

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłosiło XVIII edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z obszaru humanistyki i nauk społecznych od XIX wieku do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu – Jana Józefa Lipskiego, a zwłaszcza:

 • historia i teoria literatury;
 • wiedza o współczesnej kulturze;
 • Varsaviana;
 • historia najnowsza;
 • społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Prace można nadsyłać do 31 stycznia 2013 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • krótką opinię promotora lub recenzenta,
 • egzemplarz pracy (zbindowany),
 • dane autora pracy (adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu),
 • życiorys autora pracy,
 • wersję elektroniczną pracy (płyta CD),
 • esej o pracy nieprzekraczający 5% jej objętości,
 • wszystkie wyżej wymienione dokumenty zapisane na płycie CD.

W Konkursie przyznawane są nagrody regulaminowe i nagrody specjalne. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbywa się w czerwcu.

Pierwsza edycja konkursu została ogłoszona w 1995 roku z inicjatywy Zbigniewa Bujaka, a jego organizacją zajmowało się Towarzystwo Demokratyczno-Społeczne. Od 2002 roku obowiązki te przejęło Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

Źródło/więcej: www.otwarta.org

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)