Opublikowano

XVII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego

XVII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim

Termin:
29 kwietnia 2016 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
województwo łódzkie;

Organizator:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

XVII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Ogłoszona została XVII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Uczestnictwo

W konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2015 roku, dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

Do składania wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy szkół wyższych.

Tematyka

Nagrody przyznaje się za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też za rozprawy i prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

Obszary:

 1. nauki humanistyczne i społeczne;
 2. nauki przyrodnicze i ścisłe;
 3. nauki techniczne;
 4. nauki o zdrowiu i medyczne;
 5. sztuka.

Przy ocenie prac zgłoszonych do konkursu będą brane pod uwagę:

 1. wartość naukowa pracy;
 2. użyteczność wyników badań naukowych dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu;
 3. oryginalność podjętego w pracy tematu;
 4. znaczenie podjętej w pracy problematyki dla województwa łódzkiego.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 29 kwietnia 2016 r.

Nagrody

Przyznane będą:

 1. jedna Nagroda za rozprawę habilitacyjną;
 2. trzy Nagrody za rozprawy doktorskie;
 3. trzy Nagrody za prace magisterskie i dyplomowe.

Wybrani laureaci będą mieli możliwość zaprezentowania nagrodzonej rozprawy lub pracy podczas spotkań edukacyjnych organizowanych przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Zgłoszenie

Ogłoszenie o konkursie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)