Opublikowano

XIV Konkurs o Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela

Termin:
30 kwietnia 2015 r.;

Zasięg:
pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej;

Ogólna tematyka:
najlepsza praca naukowa;

Organizator:
Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Krakowska oraz Politechnika Świętokrzyska.

XIV Konkurs o Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Nagroda im. Profesora Zbigniewa Engela jest przyznawana za najlepszą pracę naukową np. rozprawę habilitacyjną, pracę doktorską, monografię, cykl artykułów w ostatnich 3 latach itp.

Uczestnictwo

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowo – dydaktyczni Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica, Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki oraz Politechniki Świętokrzyskiej, których wiek nie przekroczył 35 lat życia.

Tematyka

Nagroda jest przyznawana za najlepszą pracę naukową np. rozprawę habilitacyjną, pracę doktorską, monografię, cykl artykułów w ostatnich 3 latach itp.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 30 kwietnia 2015 r.

Nagrody

Wysokość nagród w roku 2015:

  • Nagroda I stopnia w wysokości 3000 euro;
  • Nagroda II stopnia w wysokości 2500 euro;
  • Nagroda III stopnia w wysokości 2000 euro.

Laureaci obok nagrody pieniężnej otrzymują specjalny dyplom oraz pamiątkową statuetkę wykonaną według projektu Profesora Bronisława Chromego.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Krakowska oraz Politechnika Świętokrzyska.

Zgłoszenie

Regulamin

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)