Opublikowano

XII edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych

Termin:
8 lutego 2013 r.;

Zasięg:
ogólnokrajowy;

Ogólna tematyka:
ubezpieczenia gospodarcze i społeczne;

Organizator:
Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczonych i Gazeta Ubezpieczeniowa.

XII edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych

Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazeta Ubezpieczeniowa ogłaszają XII edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Do konkursu można zgłaszać prace doktorskie obronione w latach 2010 – 2012 i prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w okresie od października 2011 r. do końca 2012 r. Jednym z wymogów jest bardzo dobra ocena pracy dokonana przez promotora.

W każdej z kategorii konkursowych przewiduje się przyznanie: I, II, i III nagrody. Uchwałę o przyznaniu oraz o wysokości nagród podejmuje Jury. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 8 lutego 2013 r.

W konkursie nie mogą wziąć udziału prace zgłoszone w poprzednich edycjach, nagrodzone lub wyróżnione w innych konkursach (wyjątkiem są nagrody przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub uczelnię).

Organizatorami konkursu są: Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczonych i Gazeta Ubezpieczeniowa.

Źródło/więcej: www.rzu.gov.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)