Opublikowano

XII edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

XII edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Termin:
16 listopada 2015 r.;

Zasięg:
Poznań;

Ogólna tematyka:
problematyka związana z Poznaniem;

Organizator:
Urząd Miasta Poznania.

Konkurs “Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i “Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską”

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Wystartowała XII edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach.

Uczestnictwo

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie obronione we wszystkich uczelniach i placówkach naukowych Poznania, z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z Poznaniem.

Na konkurs przyjmowane będą prace doktorskie i magisterskie obronione w roku konkursowym i w roku poprzednim.

Tematyka

Przedmiot badawczy prac powinien dotyczyć wybranej problematyki Miasta Poznania z szerokiego spektrum dziedzin jego funkcjonowania. Zakres czasowy przedmiotu badań może dotyczyć historii, stanu obecnego oraz przyszłości Poznania.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 16 listopada 2015 r.

Nagrody

Autorom nagrodzonych prac przyznaje się dyplomy: “Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i “Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską” oraz nagrody pieniężne.

Na autorów 3 najlepszych prac doktorskich czeka 7000 zł brutto, najlepsze 3 prace magisterskie nagrodzone zostaną kwotą 3500 zł brutto.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Poznania.

Zgłoszenie

Ogłoszenie o konkursie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)