Opublikowano

Wyłoniono najlepszych studentów-wynalazców

Wyłoniono najlepszych studentów-wynalazców

Nowatorska laska dla niewidomych, system chroniący kierowców przed zaśnięciem i pojazd do prowadzenia prac podwodnych – to niektóre z rozwiązań nagrodzonych w 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-wynalazca”. Wyniki ogłoszono we wtorek w Kielcach.

Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Politechnika Świętokrzyska.

Konkurs był adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów wyższych uczelni, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku albo wzoru użytkowego czy przemysłowego. Chodziło o wynalazki chronione prawem wyłącznym lub zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP albo w odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu można było również zgłosić wynalazki powstałe w ramach współpracy ze studentami z zagranicznych uczelni.

“Naszym celem jest budowanie kultury innowacyjności w środowisku akademickim (…) Myślę, że rozwiązania, które zostały dostrzeżone przez komisję konkursową, będą miały ciąg dalszy – będą mogły być rozwijane i znajdą również swoje miejsce na rynku. I wszyscy będziemy mogli z nich korzystać” – podkreśliła podczas uroczystości dyrektor Centrum Ochrony Własności Intelektualnej PŚ, dr hab. Bożena Kaczmarska.

W tym roku na konkurs wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń – 90 prac z 25 uczelni. Najwięcej, bo 13 pomysłów, nadesłali studenci Politechniki Lubelskiej, dziewięć – studenci Politechniki Warszawskiej, a po osiem – uczelni z Poznania i Kielc.

Komisja konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych.

Doceniono “Pojazd podwodny z kadłubem o zmiennej geometrii” powstały w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Twórcą robota jest Sebastian Dawid Olędzki. Urządzenie może być wykorzystywane podczas podwodnych prac inspekcyjnych i naprawczych, przy jednostkach pływających i konstrukcjach morskich. Dzięki swojej budowie może operować na wodach morskich i śródlądowych – zarówno stojących jak i płynących. Konstrukcja umożliwia przenoszenie dodatkowego sprzętu pomiarowego i ładunków oraz pozwala na podnoszenia obiektów z dna wód, dzięki czemu robot może być stosowany w specjalistycznych pracach, zarezerwowanych do tej pory dla nurków i wymagających wcześniej kosztownych urządzeń.

Kolejnym laureatem jest Dariusz Zieliński z Politechniki Lubelskiej, współtwórca “Sposobu i układu magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym”. Wynalazek ma poprawić komfort cieplny pasażerów pojazdów z napędem elektrycznym. Urządzenie może częściowo zastąpić akumulatory elektrochemiczne, co może spowodować wydłużeniem czasu eksploatacji pojazdów. Rozwiązanie opiera się na ekologicznych komponentach.

Nagrodzono również “Urządzenie do wspomagania osób niewidomych i niedowidzących” współautorstwa Łukasza Kolmana z Politechniki Rzeszowskiej. To laska z zainstalowanymi czujnikami odbiciowymi, które skanują przestrzeń. Urządzenie informuje użytkownika o przeszkodzie sygnałem dźwiękowym – staje się on szybszy, gdy osoba znajduje najbliżej przeszkody.

Michał Skrzyniarz z Politechniki Świętokrzyskiej jest współautorem “Głowicy pomiarowej do pomiaru przemieszczeń względnych”, który znajduje zastosowanie w optymalizacji i sterowaniu procesem toczenia, na obrabiarkach sterownych numerycznie.

Wśród laureatów konkursu znaleźli się również Arkadiusz Szczepanek i Wojciech Żdżarski z Uniwersytetu Warszawskiego – współautorzy “Systemu chroniącego kierowców przed zaśnięciem i badający koncentrację w trakcie jazdy”. System nie wykrywa faktu zaśnięcia kierowcy, lecz określa u niego prawdopodobieństwo spadku koncentracji lub nadmiernego zmęczenia podczas jazdy – sygnalizuje je przed krytycznym momentem. Jest to możliwe dzięki konwersji 14 wielkości fizycznych (takich jak parametry biometryczne, aktywność kierowcy, czynniki otoczenia) na język matematyki, za pomocą autorskich algorytmów. Wynalazek można zamontować na szybie samochodu.

Przyznano także osiem wyróżnień i siedem nagród specjalnych, ufundowanych m. in. przez marszałka województwa świętokrzyskiego, prezesa Urzędu Patentowego RP i rektora PŚ.

Nagroda główna to pobyt i udział twórców rozwiązań w 45. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie, która odbędzie się na przełomie marca i kwietnia. Sfinansowane będą koszty organizacji stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu młodych wynalazców w Szwajcarii.

Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej: www.cowi.tu.kielce.pl

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom ma mieć miejsce za kilka miesięcy w Urzędzie Patentowym RP.

Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie młodych ludzi do aktywnego udziału w pracach badawczo-rozwojowych i do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Konkurs ma także za zadanie zachęcenie studentów do korzystania z ochrony prawa własności przemysłowej.

Konkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Patentowego RP, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Do siedmiu edycji konkursu “Student-wynalazca” zgłoszono już 529 rozwiązań. Na genewskich wystawach, ich pomysłodawcy zdobyli 11 złotych, 11 srebrnych i trzy brązowe medale oraz 13 nagród specjalnych.

Pomysłu uczestników przedsięwzięcia są promowane przez rejestrację w Bazie Danych Studenckich Wynalazków, na stronie www.wynalazca.tu.kielce.pl

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)