Opublikowano

Wykresy

Czasami warto zaprezentować jakiś problem, zjawisko, wynik badania w formie graficznej. Dzięki temu czytelnik lepiej zrozumie omawianą kwestię. Nie o wszystkim równie skutecznie można opowiedzieć samymi słowami.

Wykresy

Wykresy stosowane są do przedstawienia przebiegu zjawisk, zależności pomiędzy określonymi właściwościami, zmian ilościowych w czasie itp. Nie należy nadużywać tego środka ilustracji, choć bez wątpienia właściwie stosowany przedstawia dużą wartość.

Występują m.in.

 1. wykresy słupkowe, doskonałe w prezentowaniu zmian w wybranych okresach,
 2. wykresy kołowe, przydatne w podziałach procentowych,
 3. wykresy liniowe, gdy trzeba zaprezentować zmianę w czasie.

Numer i tytuł

Każdy wykres musi mieć swój numer i tytuł, w postaci:
[numer wykresu] [kropka] [tytuł wykresu]

Przykład: Wykres 1. Procentowy udział Polaków po 60 roku życia w wyborach prezydenckich w 2010 r.

Należy je umieścić nad wykresem. W całej pracy magisterskiej występuje numeracja ciągła. Zwróć uwagę, że tytułu nie kończą się kropką, chyba że jest to skrót.

Źródło

Pod wykresem należy podać źródło danych w nim przedstawionych.

 • Jeśli jest to przekopiowany wykres:
  Źródło: E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007, s. 45.

  Zatem:
  Źródło: [przypis zakończony kropką]

 • Jeśli powstał na podstawie danych gdzieś zawartych, ale jest tworem autora pracy: Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007, s. 45.
 • Jeśli natomiast jest całkowicie oryginalny:
  Źródło: opracowanie własne.

Przypis

Jeśli jakiś element wykresu wymaga wyjaśnienia, należy to uczynić bezpośrednio pod wykresem stosując inny sposób oznaczenia niż w tekście (np. używając gwiazdki).

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)