Opublikowano

Wyjazdy dla doktorantów na Sorbonę, czy Cambridge? Program im. Iwanowskiej

Zagraniczne wyjazdy doktorantów do najlepszych ośrodków na świecie przewiduje stypendium w ramach Programu im. Iwanowskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Zgłoszenia przyjmowane są do 18 grudnia.

Celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł. Program przewiduje też zwiększenie stypendium w przypadku, gdy w wyjeździe młodym naukowcom towarzyszą małżonkowie oraz dzieci, a w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie.

O udział w Programie im. Iwanowskiej mogą ubiegać się osoby przygotowujące rozprawę doktorską. Nabór zgłoszeń do drugiej edycji programu trwa do 18 grudnia.

“Doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w najlepszych jednostkach naukowych w wybranym przez siebie kraju. Dzięki temu mogą już na starcie naukowej kariery nawiązywać międzynarodowe kontakty i realizować ambitne plany badawcze” – mówi zastępca dyrektora NAWA Agnieszka Stefaniak-Hrycko.

Stypendyści w ramach programu będą mogli w zagranicznym ośrodku goszczącym: odbyć część kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej, prowadzić badania naukowe związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej, pozyskać materiały do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizować część programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzić w ośrodku goszczącym zajęcia dydaktyczne albo prowadzić inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2020 r.

“NAWA umożliwiła mi realizację moich marzeń” – mówi Piotr Gadawski, laureat I edycji Programu im. Iwanowskiej, doktorant z Uniwersytetu Łódzkiego. Badacz dodaje, że uzyskał możliwość odbycia stażu w najlepszej na świecie jednostce w jego dziedzinie badan – Centre for Biodiversity Genomicsw University of Guelph.

W I edycji Programu im. Iwanowskiej stypendia przyznano 69 najlepszym wnioskodawcom. Dotąd największą popularnością cieszyły się wyjazdy do Niemiec (10), Stanów Zjednoczonych (8) i Francji (6).

“Udział w Programie Iwanowskiej umożliwi mi dokończenie pracy doktorskiej. Na Uniwersytecie w Münster będę prowadziła badania nanomateriałów półprzewodnikowych do zastosowań w optoelektronice oraz fotowoltaice. Część wyników badań wykorzystam do doktoratu. Zagraniczny wyjazd to dla mnie krok w rozwijaniu kariery naukowej i współpracy międzynarodowej” – podkreśla Svitlana Sovinska, laureatka I edycji programu, doktorantka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki.

Patronką programu wyjazdowego dla doktorantów jest prof. Wilhelmina Iwanowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – założycielka Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach k. Torunia i pierwsza kobieta w zarządzie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU).”Czekamy na wnioski do drugiej edycji. Mamy nadzieję, że patronka programu, prof. Wilhelmina Iwanowska, pomoże stypendystom sięgać gwiazd w realizacji naukowych marzeń” – dodaje Agnieszka Stefaniak-Hrycko.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się pod linkiem.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)