Opublikowano

Wstęp

Wstęp jest jedną z ważniejszych, jeśli nie najważniejszą, częścią pracy magisterskiej i warto poświęcić na jego przygotowanie wiele czasu i energii. To zaprocentuje, ponieważ właśnie wstęp jest najczęściej czytany.

Wstęp

We wstępie podaje się zwykle wiadomości istotne w sensie badawczym i pisarskim. Ma on charakter metodologiczny i jest elementem koniecznym w każdej pracy magisterskiej. Wstęp stanowi wprowadzenie do tematu pracy, wskazuje motywy jakie stały za jego podjęciem. Autor opisuje w nim problem badawczy, cele, hipotezy, metody badań, przedstawia układ pracy.

Wstęp jest jedną z najważniejszych części pracy magisterskiej z tego względu, że jest najczęściej czytany. Możesz się spotkać ze zdaniem, że należy go napisać na końcu, czyli gdy poszczególne części pracy magisterskiej będą już przygotowane. Nie zgadzam się z tym poglądem. Oczywiście ostateczne sformułowanie, czy doprecyzowanie wstępu, należy odłożyć do czasu, gdy będziesz gotowy (gotowa) je napisać, jednak jego zarys można z powodzeniem przygotować już wcześniej i przekonać się, czy to co chcesz „powiedzieć” poprzez pracę magisterską ma sens.

Objętość

Zacznijmy od rzeczy dla studentów najważniejszej, czyli: ile stron powinien mieć wstęp? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego ile masz do powiedzenia. Przyjmuje się, że wstęp ma około 2-3 stron. Może oczywiście być ich więcej, mniej nie polecam.

Od czego zacząć?

Należy zacząć od ogólnego wprowadzenia w obszar problemowy. Pierwszy akapit podprowadza czytelnika pod temat, który będzie omawiany. Można przedstawić ogólne uwarunkowania problemu, jakim się zajmujesz, przedstawić jego szerszy kontekst. Należy zaciekawić czytelnika, aby chciał czytać dalej.

Zawartość wstępu

We wstępie podaje się informacje o motywach podjęcia takiego a nie innego tematu, o celach pracy, o faktycznych warunkach jej wykonania.

Należy określić:

  • Problem i cel badawczy;
  • Hipotezy;
  • Zakres pracy (miejsce, środowisko, czas);
  • Metody, techniki i narzędzia badawcze;
  • Dlaczego został podjęty właśnie ten temat.

Jest w dobrym tonie odnieść się do dorobku innych badaczy, którzy wcześniej poruszyli omawiane zagadnienie i mieli wpływ na rozwój tej dziedziny wiedzy, pokrótce przedstawiając ich teorie i badania. Jeśli jednak masz dużo materiału i głębokie przekonanie, że warto omówić to szerzej, możesz podać te dane w dalszej części pracy magisterskiej.

Należy także omówić pokrótce zawartość kolejnych rozdziałów.

Struktura wstępu

Informacje we wstępie można uszeregować na przykład w ten sposób:

  • Ogólne wprowadzenie do obszaru problemowego pracy;
  • Zwięzła prezentacja dotychczasowego stanu badań;
  • Prezentacja problemu badawczego, środowiska, hipotez, celu, metod, motywów itp.;
  • Omówienie zawartości kolejnych rozdziałów.

Jest jeszcze jedna funkcja wstępu, o której jednak rzadko się mówi. Otóż ma on zaciekawić czytelnika, obudzić w nim zainteresowanie danym tematem. Można to osiągnąć poprzez, np. precyzyjne określenie głównych celów pracy, co wzbudzi ciekawość, czy udało się te cele zrealizować. Można także przedstawić przeciwstawne poglądy autorów uważanych za autorytety. Pozwoli to mu identyfikować się z jednym lub drugim. Można odwołać się do przykładów, które go zainteresują.

Jak widzisz istnieje wiele możliwości. Naprawdę warto przyłożyć się do wstępu i nie lekceważyć jego znaczenia. Jeśli liczysz na dobrą ocenę, napisz solidnie, rzeczowo i z polotem tę część pracy magisterskiej.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)