Opublikowano

Warmińsko-mazurskie/ Program stypendialny dla studentów kierunków lekarskich

Praca licencjacka - schemat postępowania

Studenci kierunków lekarskich mogą otrzymać stypendium w wysokości 2,5 tys. zł miesięcznie za to, że wybiorą jedną z deficytowych specjalizacji w placówce medycznej woj. warmińsko-mazurskiego. Wśród wskazanych specjalizacji są: psychiatria i neurologia.

Jak poinformowało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, program stypendialny oferuje finansowe wsparcie do 22,5 tys. zł oraz szansę na specjalizację w deficytowych i kluczowych dziedzinach medycyny. Nabór wniosków potrwa od 2 do 22 stycznia 2024 roku.

Głównym celem uruchamianego programu stypendialnego jest pozyskanie i zatrzymanie specjalistycznych kadr dla warmińsko-mazurskich szpitali. Wsparcie będzie przyznawane studentom kierunków lekarskich, którzy zobowiążą się do odbycia jednej z deficytowych specjalizacji w podmiocie leczniczym samorządu województwa warmińsko-mazurskiego lub publicznym podmiocie z regionu, gdzie realizuje się jedną ze specjalizacji deficytowych. Do specjalizacji deficytowych zalicza się: psychiatria dzieci i młodzieży, psychiatria, geriatria, neurologia, neurologia dziecięca oraz onkologia kliniczna- wyjaśniło biuro prasowe.

“W ostatnich latach gros środków z budżetu województwa oraz środków unijnych powędrowało na budowę, modernizację czy doposażenie naszych placówek medycznych. Teraz musimy zadbać o odpowiednie kadry, dlatego zdecydowaliśmy się na finansowe wsparcie przyszłych lekarzy. W Polsce jest ok. 140 tysięcy lekarzy, z czego co czwarty jest już w wieku emerytalnym, a co trzeci przyszły lekarz zastanawia się nad emigracją” – podkreślił cytowany w komunikacie marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.

Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Stypendium może być przyznane studentowi z IV, V i VI roku lekarskich studiów, niepowtarzającemu roku studiów, na który ubiega się o przyznanie stypendium. Ponadto uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku nie niższą niż 4,0 oraz nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium lub korzysta wyłącznie z urlopu od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów.

Przyznawane jest na okres dziewięciu miesięcy (liczba miesięcy nauki w roku akademickim). Maksymalna wysokość stypendium przyznanego na podstawie jednego wniosku wynosi w sumie 22,5 tys. zł brutto. Liczba przyznanych stypendiów w naborze wniosków na rok akademicki 2023/2024 przewidziana została maksymalnie dla dziesięciu stypendystów- podał Urząd Marszałkowski w Olsztynie. (PAP)

Autor: Agnieszka Libudzka

ali/ mhr/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)