Opublikowano

W Polsce studiuje już ponad 46 tys. obcokrajowców

Zmiany w maturze SAT od 2016 roku

W roku akademickim 2014/15 w Polsce studiowało ponad 46 tys. studentów zagranicznych, czyli o ponad 10 tysięcy więcej niż w roku poprzednim – informuje Fundacja Edukacyjna “Perspektywy”. Pochodzą oni ze 158 krajów, a największą grupa – ponad 23 tys. – z Ukrainy.

Studenci zagraniczni stanowią w tej chwili 3,1 proc. ogółu studentów w Polsce. “W roku akademickim 2014/15 w Polsce studiowało ponad 46 tys. studentów zagranicznych ze 158 krajów, czyli o ponad 10 tysięcy więcej niż w roku poprzednim (wzrost o ponad 28 proc.). Tak dużego wzrostu ich liczby polskie uczelnie jeszcze nie doświadczyły” – informuje Fundacja Edukacyjna “Perspektywy”.

Największa grupa studentów obcokrajowców przyjechała do Polski z Ukrainy – ponad 23 tys. osób. Drugą – pod względem liczebności – grupę stanowią Białorusini (ponad 4 tys.), po nich Norwegowie (ponad 1,5 tys.), Szwedzi (ponad 1,2 tys.), Hiszpanie (ponad 1,1 tys.) i Turcy ( ponad 1 tys.). Ponad 83 proc. ogółu studentów obcokrajowców pochodzi z Europy.

W porównaniu ze średnią światową, w Polsce uczy się niewielu studentów z Azji – jest ich u nas nieco ponad 5,6 tys. Po raz pierwszy od pięciu lat można jednak zaobserwować w tej kategorii tendencję wzrostową. W tej chwili w Polsce studiuje 785 Chińczyków (wzrost o ponad 100 osób w stosunku do roku poprzedniego), 410 Tajwańczyków, 545 Hindusów (wzrost o 227 osób w stosunku do roku poprzedniego). Nieznacznie spadła liczba Wietnamczyków (jest ich 205) i Malezyjczyków (211).

Umiędzynarodowienie jest główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. Również w Polsce działania w tym zakresie są priorytetem coraz większej liczby uczelni. O wyzwaniach w tym zakresie, najlepszych praktykach marketingowych i nowych rynkach edukacyjnych będą rozmawiać rektorzy, prorektorzy oraz dyrektorzy biur współpracy międzynarodowej i promocji podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2016”, która odbędzie się 21-22 stycznia 2016 na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Jednym z ważnych tematów spotkania będzie współpraca polskich uczelni z krajami Ameryki Łacińskiej. Wśród mówców znaleźli się: Patricia Beatriz Salas – ambasador Republiki Argentyńskiej w Polsce i Andrzej Braiter – ambasador RP w Brazylii.
Omówione będą także możliwości współpracy z uczelniami z Indii, Turcji, Rosji, a także Chin. Gdańskie uczelnie i miasto zaprezentują swoje działania na rzecz umiędzynarodowienia, w tym program Study in Gdańsk. Uczestnicy konferencji omówią też marketing nowej generacji, czyli sposoby promowania polskich uczelni za granicą.

Podczas gali w Europejskim Centrum Solidarności poznamy też wyniki konkursu INTERSTUDENT 2015 – na najlepszych studentów zagranicznych, studiujących w Polsce.

Konferencja jest organizowana w ramach programu „Study in Poland” prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)