Opublikowano

VII edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską im. prof. Jerzego Jakubowskiego

VII edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską im. prof. Jerzego Jakubowskiego

Termin:
31 stycznia 2017 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
problemy sądownictwa polubownego i mediacji;

Organizator:
Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

VII edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską im. prof. Jerzego Jakubowskiego

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w VII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego.

W konkursie mogą brać udział wszyscy studiujący na uczelniach krajowych, którzy złożyli egzamin magisterski w latach 2014-2016.

Celem konkursu jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy o sądownictwie polubownym i mediacji, popularyzowanie wśród studentów nauki prawa handlowego oraz wiedzy o pozasądowych metodach rozstrzygania sporów, a także inicjowanie prac badawczych.

Termin zgłaszania prac na VII edycję konkursu upływa 31 stycznia 2017 r.

Na nagrody w konkursie przeznaczono 30 000 zł. Prace laureatów Konkursu zostaną wydrukowane w VII edycji książki wydawanej przez Sąd Arbitrażowy przy KIG.

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zostać dokonane poprzez przesłanie egzemplarza pracy w formie drukowanej i elektronicznej do sekretariatu konkursu. Do zgłoszonej pracy powinna zostać załączona opinia recenzentów oraz zaświadczenie właściwej uczelni, że zgłoszona praca została obroniona w danym roku.

Konkurs jest organizowany przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Źródło/więcej: www.sakig.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)