Opublikowano

VI Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza VI Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku dotyczy prac obronionych w 2022 i 2023 roku i napisanych w obszarze: Problemy współczesnej gospodarki.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy licencjackiej/inżynierskiej i magisterskiej w obszarze ogłoszonym w danej edycji oraz popularyzacja wiedzy o ekonomii, finansach oraz zarządzaniu.

Konkurs organizowany jest każdego roku i skierowany do studentów szkół wyższych województwa podlaskiego.

Prace w wersji elektronicznej, wraz z formularzem zgłoszeniowym i opinią Promotora powinny zostać przesłane na adres: pte@uwb.edu.pl

Termin składania prac upływa 30 września 2023 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do 30 listopada 2023 roku.

Nagrody konkursowe będą przyznawane w dwóch kategoriach:

  • prace licencjackie, nagroda w wysokości 500 zł;
  • prace magisterskie, nagroda w wysokości 700 zł.

Kryteriami oceny branymi pod uwagę przez Kapitułę są:
a) oryginalność tematu i aktualność podejmowanej tematyki,
b) zastosowane metody badawcze (trafność i poprawność użycia metod badawczych),
c) poziom merytoryczny pracy,
d) wkład w rozwój dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauk o zarządzaniu i jakości,
e) poprawność merytoryczna i językowa.

Zobacz
Ogłoszenie o konkursie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)