Opublikowano

UW i AGH fundują stypendia dla uchodźców z Syrii

UW i AGH fundują stypendia dla uchodźców z Syrii

Ok. 10 stypendiów umożliwiających studia Syryjczykom, którzy zostaną przyjęci przez Polskę, zaoferuje Uniwersytet Warszawski; krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza zadeklarowała przyjęcie 20 uchodźców-studentów. Uczelnie poinformowały o tym w czwartek.

Szczegóły związane z deklaracjami zostaną przedstawione na piątkowej konferencji prasowej w resorcie nauki. Mają w niej uczestniczyć minister Lena Kolarska-Bobińska i przedstawiciele władz obu uczelni.

Uchodźcy na UW będą mogli także wziąć udział w kursach języka polskiego i kultury polskiej organizowanych przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców “Polonicum”.

“Chcielibyśmy ufundować ok. 10 stypendiów dla osób, które chciałyby studiować, i znajdują się pośród uchodźców, ale także zorganizować grupę nauki języka polskiego i kultury polskiej dla tych, którzy do naszego kraju przyjadą. To niezbędne, by tu dobrze funkcjonować, a także w przyszłości podjąć, albo kontynuować naukę” – poinformował dziennikarzy rektor UW, prof. Marcin Pałys.

Na UW Syryjczycy zaczną naukę w roku akademickim 2016/2017. “W tej chwili tych osób nie ma jeszcze w Polsce, a zajęcia już się zaczynają. Zapewne trochę czasu będzie im też potrzebne, żeby uregulować swój status i sprawy codzienne” – powiedział rektor.

Stypendium pokryje koszty kształcenia, czyli ewentualne czesne (normalnie studenci zagraniczni nie mają prawa do bezpłatnego studiowania w naszym kraju), a także mieszkanie w domu akademickim i stypendium socjalne.

Władze UW deklarują przyjęcie uchodźców na studia pierwszego i drugiego stopnia. “Te osoby będą mogły wybrać kierunki na zasadach ogólnych: mogą zdecydować się na kierunki studiów, jakie prowadzimy po angielsku, albo – po przejściu kursu języka polskiego – na wszystkie kierunki oferowane w języku polskim” – tłumaczył prof. Pałys.

“Oczywiście od tych, którzy zostaną przyjęci na studia, będziemy wymagać, by realizowali program studiów i zdawali wszystkie egzaminy. Jeżeli z powodów takich samych, jak to dotyczy reszty studentów, zostaliby skreśleni z listy studentów, to oczywiście stypendium ulega wstrzymaniu” – zastrzegł.

O miejsce na studiach na UW będą mogli starać się uchodźcy, którzy spełnią formalne procedury i zostaną przyjęci do Polski, co – zgodnie z deklaracjami rządu RP – ma nastąpić w przyszłym roku.

Informację o gotowości przyjęcia na studia na Uniwersytecie Syryjczyków uczelnia przekaże Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędowi ds. Cudzoziemców.

Prof. Pałys zauważył, że uchodźcy mogą nie dysponować dokumentami wymaganymi zwykle do tego, by podjąć naukę. Władze uczelni wypracują rozwiązania, które będą dopasowane do rzeczywistej sytuacji studentów-uchodźców.

“Zawsze okazywaliśmy wdzięczność tym uczelniom zagranicznym, które w trudnych czasach, które przechodziła Polska, np. w latach 80., pomagały i naszym studentom, i naszym pracownikom – zdobywać wiedzę i rozwijać się. Wydaje mi się, że jesteśmy dzisiaj w sytuacji takiej, że możemy w podobny sposób postąpić jak ci, którym jesteśmy wdzięczni za takie czyny w przeszłości” – podkreślił prof. Pałys.

Rektor krakowskiej AGH, prof. Tadeusz Słomka, o gotowości przyjęcia uchodźców poinformował w piśmie do minister nauki. “Stojąc w obliczu, jak się wydaje, najpoważniejszego kryzysu imigracyjnego w historii Europy, chciałbym zadeklarować współpracę i pomoc młodym ludziom, którzy – nie z własnej winy – muszą uciekać ze swoich krajów. […] Mając na uwadze powyższe przesłanki podjąłem decyzję, że Akademia Górniczo-Hutnicza jest w stanie przyjąć dwudziestu uchodźców-studentów i zapewnić im kształcenie w pełnym cyklu (pięć lat), a także zagwarantować im zamieszkanie i utrzymanie w tym czasie. Środki, które chcę wygospodarować na ten cel, pochodzić będą ze środków własnych uczelni, a więc funduszy przez nas zarobionych” – napisał.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)