Opublikowano

Urząd wojewódzki wskaże zagadnienia, a studenci AGH je rozwiążą

Urząd wojewódzki wskaże zagadnienia, a studenci AGH je rozwiążą

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie będą pisać prace dyplomowe i prowadzić badania użyteczne dla administracji rządowej w Małopolsce. Umowę w tej sprawie podpisali rektor uczelni prof. Tadeusz Słomka i wojewoda małopolski Jerzy Miller.

Platformą do komunikacji i uzgadniania tematów prac studenckich pomiędzy Małopolskim Urzędem Wojewódzkim a Akademią Górniczo-Hutniczą będzie uruchomiona właśnie specjalna strona o nazwie SPIn-UP (Studencki Portal Innowacji – Urzędy i Przedsiębiorstwa).

„Pośród prac dyplomowych szczególne znaczenie mają te, które są nie tylko teoretyczne, ale także odnoszą się do praktycznych sytuacji i problemów. Na mocy dzisiejszej umowy – oprócz tego, że przedstawimy studentom takie zagadnienia – udostępnimy im również pomocne materiały oraz dane” – zapowiedział wojewoda Jerzy Miller.

Urząd wyznaczy też pracowników merytorycznych, którzy podzielą się z nimi swą wiedzą i doświadczeniem. Zainteresowani studenci będą mogli odbyć w urzędzie praktyki, jeśli ułatwi im to prowadzenie analiz.

Urząd udostępni problematykę, która może być przedmiotem zarówno prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich), jak i badań w ramach działalności kół naukowych. Konkretne tematy prac lub projektów studenckich będą formułowane przez akademickich promotorów.

Sygnatariusze porozumienia podkreślają, że wymiana informacji będzie obustronna i przyniesie korzyści zarówno administracji rządowej, jak i uczelni. Według władz AGH młodzi naukowcy zyskają dostęp do danych gromadzonych przez urząd wojewódzki, nieraz dotyczących całej Małopolski i dzięki temu pozwalających pokazać dane zagadnienie badawcze z bardzo szerokiej perspektywy. Studenci będą też mieli bezpośredni kontakt z ekspertami, którzy na co dzień zajmują się określonym problemem w praktyce. Urząd zyska zaś dostęp do nowoczesnych narzędzi naukowych.

Jak podkreślił rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, krakowska uczelnia dysponuje bardzo dużymi zasobami i może rozwiązywać problemy z wielu dziedzin, m.in. informatyki, energetyki, geologii czy geodezji. „Studenci chętnie wykonują tego typu prace, bo nie są one czysto teoretyczne, ale jest z nich zysk dla całej naszej społeczności” – zaznaczył.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)