Opublikowano

UŁ i PŁ wspólnie wykształcą ekspertów od rewitalizacji miast

W Łodzi będą mogli kształcić się eksperci ds. rewitalizacji miast. Pierwszy i unikatowy w skali kraju kierunek studiów zostanie uruchomiony od października przy współpracy dwóch największych łódzkich uczelni – Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej.

W poniedziałek rektorzy obu uczelni prof. Sławomir Wiak (PŁ) i prof. Antoni Różalski (UŁ) w obecności prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej podpisali umowę o wspólnym prowadzeniu interdyscyplinarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Rewitalizacja miast. Ruszą one od nowego roku akademickiego, a jego studenci w praktyczny sposób mają zdobywać wiedzę z zakresu procesu rewitalizacji i towarzyszących jej zjawisk oraz problemów.

Jak podkreśliła prezydent Zdanowska cele przyjęte przez organizatorów programu studiów są zbieżne z celami miasta, które od lat wdraża w Łodzi programy rewitalizacyjne, mające ożywić tkankę miejską. Dodała, że innowacyjny kierunek jest również odpowiedzią na zapotrzebowanie gospodarcze i społeczne związane z rozwojem polskich miast.

“Proces rewitalizacji, który rozpoczęliśmy w Łodzi wkrótce będzie dotyczył każdego z większych lub mniejszych miast, czy terenów popegeerowskich. Umiejętność radzenia sobie z problemami, jakie pojawiają się w związku ze zmianami następującymi w polityce miejskiej, z chęcią zachowania dziedzictwa, ale przede wszystkim rewitalizacji w aspekcie społeczny – zrównującym szanse wykluczonych i aktywizujących ich – to wyzwania, przed którymi teraz stoimy” – powiedziała.

Rektor PŁ prof. Wiak zaznaczył, że międzyuczelniane studia są pierwszym i jedynym tego rodzaju kierunkiem kształcenia w Polsce. Dodał, że wykreuje on nowy zawód specjalisty ds. rewitalizacji, a jego absolwenci mają znaleźć pracę m.in. w urzędach miast, gminach, agendach rządowych, czy firmach.

“Od siedmiu lat sami na własnych doświadczeniach kształciliśmy w urzędzie specjalistów od rewitalizacji i do tej pory przeprowadzając rekrutację mogliśmy patrzeć tylko na ich kompetencje. Teraz to się zmieni. Cały czas potrzebujemy fachowców z tego zakresu i według mnie to bardzo przyszłościowy zawód, bo rewitalizacja jest procesem, który powinien trwać bez daty końcowej” – zaznaczyła prezydent Zdanowska, która od twórców kierunku otrzymała zaproszenie do poprowadzenia cyklu wykładów.

Studia będą realizowane wspólnie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ i Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Na politechnice studenci mają zdobywać wiedzę z zakresu m.in. architektury, budownictwa i urbanistyki, a na uniwersytecie w aspektach społecznych, socjologicznych oraz ekonomicznych i gospodarczych.

“W rewitalizacji ważna jest nie tylko modernizacja infrastruktury, ale także kompleksowe rozwiązania społeczne, które uczynią lepszym życie mieszkańców na rewitalizowanych obszarach” – tłumaczył rektor UŁ prof. Różalski.

Jak wyjaśniono, po pięciu semestrach studiów, absolwent będzie potrafił nie tylko analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru, ale także wskazać podmioty i grupy społeczne, których interesy mogą być związane z rewitalizacją, prowadzić analizy ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów lub współdziałania.

Kończący kierunek otrzymają wspólny dyplom sygnowany przez Uniwersytet Łódzki oraz Politechnikę Łódzką.

Rekrutację kandydatów, która rozpocznie się 1 czerwca będzie prowadzić PŁ. W najbliższym naborze limit miejsc ustalono na 60 osób. Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z obszarów: technicznego, społecznego, ścisłego lub przyrodniczego.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)