Opublikowano

Układ treści

Warto zdawać sobie sprawę jakie elementy występują w pracy magisterskiej. W tym artykule omówiony został typowy układ treści, który można potraktować jako pewną propozycję.

Układ treści

Pracę magisterską należy napisać korzystając z przyjętego układu treści. Oznacza to, że zebrane przez Ciebie informacje musisz uporządkować w oddzielne części lub rozdziały.

Układ ten nie jest dowolny i zależy od przyjętej metody badawczej. Stanowi odzwierciedlenie badania naukowego. Jest on także uzależniony od rodzaju pracy magisterskiej. Inny dla prac czysto teoretycznych, inny dla prac stanowiących rezultat badań własnych.

Uznając za Pieterem (1960), za najbardziej typową pracę naukową taką, która przedstawia przebieg i wyniki badań nad pewnym zagadnieniem, można spróbować określić jej typowy układ. Pamiętaj, że nie jest to sztywna wytyczna.

Typowy układ treści wygląda w ten sposób:

  1. Wstęp, objaśnienia wstępne;
  2. Przegląd dotychczasowych badań, uwagi teoretyczne;
  3. Określenie problemów, hipotez, celu i metod badań własnych;
  4. Przedstawienie wyników własnych badań;
  5. Analiza materiału, wnioski;
  6. Zakończenie, podsumowanie;
  7. Streszczenie.

Streszczenie jest szczególnie ważne jeśli chodzi o czytelnika, który może w tym miejscu zapoznać się krótko z Twoim tekstem. Przeważnie nie jest jednak wymagane.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)