Opublikowano

Uczelnie mogą starać się o pieniądze na organizację staży dla studentów

Uczelnie mogą starać się o pieniądze na organizację staży dla studentów

Publiczne i niepubliczne szkoły wyższe mogą ubiegać się o dofinansowanie staży dla swoich studentów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs “Studiujesz? Praktykuj!”, w którym uczelnie otrzymają łącznie 145 mln zł. Początek naboru 14 września.

Konkurs “Studiujesz? Praktykuj!” to kolejna inicjatywa na rzecz studentów w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uczelnie Przyszłości”. Budżet ogłoszonego przez NCBR konkursu to 145 mln zł.

Skierowany do uczelni konkurs “Studiujesz? Praktykuj!” pozwoli uruchomić wysokiej jakości programy praktyk oraz staży realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami. O wsparcie będą mogły się ubiegać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Kwota dofinansowania, jaką będzie mogła zdobyć uczelnia, zależy od jej wielkości. Będzie to do 1,5 mln zł dla uczelni kształcących do 4 tys. studentów, aż do 5 mln zł dla uczelni kształcących co najmniej 12 tys. studentów.

“Wyłonione w konkursie uczelnie zaoferują studentom staże i praktyki trwające nie krócej niż miesiąc w jednej jednostce oraz 3-miesięczne staże, związane bezpośrednio z kierunkami studiów, co zapewni studentom praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Weźmie w nich udział co najmniej 30 proc. studentów danego rocznika na kierunku studiów objętym wsparciem” – informuje NCBR.

Przyznane środki uczelnie będą mogły przeznaczyć wyłącznie na finansowanie działań bezpośrednio dotyczących odbywania przez studentów staży, tj. stypendium stażowe, koszty dojazdów, koszty zakwaterowania i utrzymania (w przypadku staży poza miejscem zamieszkania) oraz kosztów dodatkowych, jak np. ubezpieczenie czy badania lekarskie. Nabór wniosków będzie trwał od 14 września do 14 października 2015 r.

“Dobrze zorganizowane i wykorzystane staże i praktyki będą świetnym uzupełnieniem oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych. Brak porozumienia między uczelniami a pracodawcami to dziś często duży problem. Chcemy jeszcze mocniej wspierać współpracę szkół z firmami. Dzięki temu programowi młodzi ludzie wejdą na rynek pracy z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami, których poszukuje obecnie wielu pracodawców. Polskie przedsiębiorstwa za to będą mogły rozwijać się dzięki wiedzy i kompetencjom, które wnoszą po studiach młodzi pracownicy” – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski podkreśla, że praktyczne przygotowanie do rynku pracy stanowi ważny element w programie kształcenia. “Doceniają go zarówno pracodawcy, wykładowcy jak i studenci, także ci, którzy po studiach planują przedsiębiorcze samozatrudnienie. Wysokiej jakości staże i praktyki, szczególnie w oparciu o doświadczenia międzynarodowe, pomogą naszym absolwentom w budowaniu swoich karier także w wymiarze globalnym” – mówi prof. Kurzydłowski.

Uczelnie o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej oraz niepubliczne wyższe szkoły zawodowe będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach odrębnego projektu – „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Konkurs “Studiujesz? Praktykuj!” jest organizowany w ramach działania „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Budżet całego działania w zakresie staży to 550 mln zł. Do 2018 roku NCBR ogłosi jeszcze trzy konkursy.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)